wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 
 
 
Wójt gm. Załuski uprzejmie informuje o możliwości wglądu i wnoszenia uwag do "Koncepcji programowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk- Czosnów".
Szanowni Mieszkańcy Gminy Załuski! 16 listopada 2018 roku jest dniem, w którym oficjalnie i definitywnie kończę swoją przygodę samorządową na stanowisku wójta gm. Załuski.
Na podstawie art. 20 ust.2 i art.29a ust.2 w związku z art.26 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Ciechanowie zwołuje pierwszą sesję Rady Gminy Załuski na 19 listopada 2018 roku. Posiedzenie odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Wyniki głosowania w drugiej turze wyborów samorządowych - 4 listopada 2018 r.
Wyjaśnienie dotyczące wniosków suszowych.
Zawiadamiamy, że w terminie od 19 listopada 2018 roku do 7 grudnia 2018 roku zostanie wyłożony do wglądu projekt opisowo-kartograficzny dotyczący modernizacji ewidencji gruntów i budynków.
Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w seminarium pt. „Działalność innowacyjna w sektorze rolno- spożywczym” , które odbędzie się 14 listopada 2018 r. w Centrum Edukacyjno- Konferencyjnym MODR/O Poświętne w Płońsku w ramach projektu pt. „Wzmocnienie Klastra Bezpieczna Żywność- rozwój współpracy poprzez transfer wiedzy i doświadczeń”.
Projekt „ Z myślą o rodzinie” skierowany jest do osób w wieku 18-65 lat oraz rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia tj. dzieci w wieku 7-18 lat z gmin poniżej progu defaworyzacji (określonych w mazowieckim barometrze ubóstwa). Celem głównym jest wzrost aktywności społecznej lub/i zawodowej u min. 65 osób z województwa mazowieckiego.
W związku z ogromnym zainteresowaniem, kontynuujemy świadczenie profesjonalnej pomocy prawnika w ramach bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy Załuski.
Wyniki głosowania w wyborach w dniu 21 października 2018 r.
Informujemy, że od 15 października 2018 roku uległ zmianie adres siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku. Nowy adres to: ul. Płocka 101, 09-100 Płońsk. Numery telefonów kontaktowych: 23 662 73 61, 572 830 876.
Kadencja 2014-2018 dobiega końca, a w związku z tym pragnę w krótkim zarysie przedstawić Państwu, co udało nam się zrobić w ciągu ostatnich 4 lat.
Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wypłata św8iadczenia uzależniona jest natomiast od terminu złożenia stosownego wniosku.
Dwa Sołectwa z terenu naszej gminy zostały wyróżnione poprzez zaproszenie ich przedstawicieli, czyli sołtysów: Ryszarda Ziemińskiego i Andrzeja Piotrowskiego do udziału w I Mazowieckim Kongresie Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,organizowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 14 listopada br.
We wtorek, 16 października 2018 roku odbył się odbiór zakończonej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo”. Wartość wykonanej inwestycji opiewa na kwotę brutto: 744 046,86 zł.
We wtorek, 16 października 2018 roku odbył się odbiór zakończonej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno”. Wartość wykonanej inwestycji opiewa na kwotę brutto: 703 186,36 zł.
Rozpoczęto realizację zadania polegającego na oczyszczaniu stawu w miejscowości Koryciska
3 października 2018 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Miło nam poinformować, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 132/XXVII/2016 z 27 lipca 2016.r, przyznano i przekazano już uczniom ze wszystkich szkół gminnych stypendia o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 34 850 zł. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
Coroczne obchody Dnia Seniora zawsze uroczyście świętują emeryci, renciści i inwalidzi z terenu gminy Załuski. Tegoroczna odsłona i jednocześnie moment do spotkania we wspólnym gronie miały miejsce w sobotę, 29 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski.
W czwartek, 27 września w gminie Załuski obchodzono piękny jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Okazje tego typu zasługują na wyróżnienie i uwagę, zwłaszcza gdy mówimy o spędzeniu ze sobą pół i ponad pół wieku, To też idealny moment, by pary małżeńskie przypomniały sobie złożoną przed laty przysięgę.
Miło nam poinformować, że 21 września została podpisana umowa na realizacje projektu wybranego do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 dla Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałanie 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług społecznych" RPO WM 2014-2020.
Trwają prace związane z inwestycją realizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw o nazwie:"Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła" zmierzające do poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych
Kierownik Posterunku Policji w Załuskach informuje, że prowadzone są działania priorytetowe, polegające na ograniczeniu nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Załuski, w rejonie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego oraz sklepów.
Informujemy, że protokoły suszowe są do odbioru w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju 17, lub 23 w godzinach pracy urzędu.
"Zero tolerancji dla piractwa na drodze. Zero tolerancji dla nieszanowania życia innych osób"- to cytat z apelu Samorządu Gminy Załuski, skierowanego do jej Mieszkańców...
Początek roku szkolnego 2018/2019 z pewnością zapisze się na kartach historii naszego terenu wielkimi zgłoskami. Tego dnia bowiem oficjalnie otwarto nową salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kamienicy.
Informujemy, że operatorem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej jest firma HM Trans s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak, która wykonuje przewóz osób na obszarze Powiatu Płońskiego. Publikujemy rozkład jazdy.
Według rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października 2018 roku.
W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów lokalnych, a nie do końca zgodnymi z prawdą, wyjaśniamy, że sprawa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Załuskach wygląda następująco...
Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.
W związku ze znaczną liczbą zgłoszeń dotyczącą wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należcie przez właścicieli, Urząd Gminy Załuski przypomina, że posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków, które nakłada na nas prawo. Aby uniknąć wchodzenia z nim w konflikt, warto zapoznać się z przepisami, które je regulują.
25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2018, poz. 121 ze zm./ Wójt Gminy Załuski informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach dnia 26.06.2018 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. działek położonych w obrębie 0007 Kroczewo, gm. Załuski oznaczonych nr ewid. działek 445 i 446/2 o łącznej powierzchni 1,1 ha.
1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie.
Informuję, że z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie Rządowy Program „Dobry Start”. Wszelkie informacje na temat programu znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
Dotyczy: obowiązku utrzymania czystości i porządku, który ciąży na właścicielu nieruchomości.
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gm. Załuski, świadczonego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|