wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo kwiaty2018 kwiat2018 truskawka dalie Festiwal 2018 2018 przedszkole festiwal2018 ilovezaluski FT2014 bocian Slide stróżewo 2016 nowe.2017 gimbus światełko załuski
 
 
 
 
 
 
Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Kroczewie
Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadamia o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 – uwzględniających zasadne uwagi i wnioski wynikające z opiniowania i konsultacji społecznych oraz opiniowania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 i uzgodnienia Planu inwestycyjnego dla województwa mazowieckiego przez Ministra Środowiska.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, firmy, stowarzyszenia i inne instytucje posiadające REGON,które wykorzystują wyroby azbestowe na swoich obiektach, na bezpłatne seminarium szkoleniowe:„Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców obiektów zawierających azbest – inwentaryzacja, demontaż, unieszkodliwienie”, które odbędzie się 19 września 2018 r. w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 26 w Warszawie
Informujemy, że w czwartek, 9 sierpnia, w godzinach od 21.00 do 24.00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców korzystających z SUW w Szczytnie. Przestój w dostawie związany jest z koniecznością usunięcia awarii.
W imieniu organizatorów- Gminy Naruszewo - zapraszamy na Festyn Rodzinny w Krysku. Impreza odbędzie się 18 sierpnia br.
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w MAZOWIECKIM FESTYNIE „ZDROWY I AKTYWNY SENIOR”. Będzie to wydarzenie o charakterze imprezy sportowo-rekreacyjnej z elementami rywalizacji, które odbędzie się 1 września 2018 r. w godz.10.00 -17.00 na terenie szkoły w Soczewce k/Płocka.
Informujemy, że w sierpniu br. Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak przebywa na urlopie wypoczynkowym. W tym czasie interesantów przyjmuje Zastępca Wójta Jarosław Stefański.
Informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu i rozpoczęto konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
W środę, 1 sierpnia 2018 roku odbył się odbiór zakończonej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 301203W przez wieś Złotopolice działka nr 317”. Umowa została podpisana 13 czerwca 2018 r. na kwotę brutto: 514 736,81 zł.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT. Dwa razy w roku można ubiegać się o zwrot części wydanych pieniędzy na paliwo, jakim jest olej napędowy wykorzystywany przez gospodarzy w ich pracy.
W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów lokalnych, a nie do końca zgodnymi z prawdą, wyjaśniamy, że sprawa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Załuskach wygląda następująco...
W środę, 25 lipca 2018 roku o godz. 9..00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 50. w tej kadencji sesja Rady Gminy Załuski zwołana w trybie nadzwyczajnym.
Trwa rekrutacja uczestników do projektu „Włącz swoją szansę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznego.
Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.
W związku ze znaczną liczbą zgłoszeń dotyczącą wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należcie przez właścicieli, Urząd Gminy Załuski przypomina, że posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków, które nakłada na nas prawo. Aby uniknąć wchodzenia z nim w konflikt, warto zapoznać się z przepisami, które je regulują.
We wtorek, 3 lipca 2018 roku Zastępca Wójta Gminy Załuski Jarosław Stefański podpisał umowę na wykonanie inwestycji pn. „ Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo, gm. Załuski”.
W sobotę, 30 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w Karolinowie odbył się już VIII w historii naszej gminy Festiwal Truskawki - Załuski 2018 - a więc impreza, która ma za zadanie promować gminę Załuski w regionie i będąca jednocześnie gminnym świętem.
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że w związku z nikłym zainteresowaniem ze strony plantatorów owoców miękkich z terenu gminy Załuski, od 2 lipca 2018 r. wstrzymuje się działalność Punktu PUP w UG Załuski, w którym odbywała się rejestracja cudzoziemców. Jeśli zaistnieje potrzeba, punkt rejestracji cudzoziemców zostanie uruchomiony ponownie - informuje Dyrektor PUP w Płońsku
Chcesz wiedzieć kiedy pojawi się burza? Chcesz zrozumieć to zjawisko, na bieżąco obserwować? Polecamy:http://obserwatorzy.info/prognoza-burz/
Zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (k.w.), kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Celem tego przepisu jest zapewnienie ochrony mieniu, ludziom i innym zwierzętom.
25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.
Informujemy, że od 1 sierpnia 2018 r. na terenie gminy Załuski operator powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej HM Trans s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak będzie wykonywał przewóz osób.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2018, poz. 121 ze zm./ Wójt Gminy Załuski informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach dnia 26.06.2018 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. działek położonych w obrębie 0007 Kroczewo, gm. Załuski oznaczonych nr ewid. działek 445 i 446/2 o łącznej powierzchni 1,1 ha.
Urząd Gminy Załuski uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.
Wypadki przy pracy w rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki. Zdarza się angażowanie do wielu prac dzieci i osób w podeszłym wieku. Niestety, często dochodzi do wypadków, na skutek których dzieci doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Dlatego apelujemy o rozwagę.
O planowanej przebudowie drogi krajowej nr 7 na odcinku przebiegającym przez nasza gminę mówi się już od dawna. GDDKiA opublikowała na swojej stronie internetowej pewne istotne informacje na temat projektowanej inwestycji. Zainteresowanych odsyłamy pod ten link: http://s7-plonsk-czosnow.pl/. Ponadto otrzymaliśmy komunikat, który publikujemy dalej.
W środę, 20 czerwca 2017 roku, w siedzibie KP PSP w Płońsku prezesi jednostek OSP Kroczewo i OSP Nowe Wrońska podpisali umowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupu sprzętu ze środków Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie.
Czwartek, 14 czerwca 2018 roku na pewno zapisze się wielkimi zgłoskami w historii gm. Załuski. Tego dnia bowiem na terenie, gdzie dawniej mieścił się budynek Gminnej Spółdzielni w Załuskach odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej hali produkcyjnej firmy Spectra Lighting, zajmującej się wykonywaniem opraw oświetleniowych do pomieszczeń użyteczności publicznej.
W dniu 13 czerwca 2018 Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak podpisał umowy na rozbudowę dwóch dróg gminnych.
Informuję, że z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie Rządowy Program „Dobry Start”. Wszelkie informacje na temat programu znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
Dotyczy: obowiązku utrzymania czystości i porządku, który ciąży na właścicielu nieruchomości.
SZANOWNI PAŃSTWO! W związku z panującymi od dłuższego czasu wysokimi temperaturami i brakiem opadów atmosferycznych, zwracamy się z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody.
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gm. Załuski, świadczonego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 15:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|