wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 
 
 
W ostatnim czasie dociera do mnie szereg niepokojących informacji dotyczących przekazywania Państwu i tym samym rozpowszechniania treści o katastrofalnej sytuacji Gminy, o niepozyskiwaniu środków unijnych, o braku inwestycji i rzekomym marazmie panującym na naszym terenie. Pełniąc funkcję Wójta Gminy Załuski zobowiązany jestem stać na straży interesu Gminy i bronić jej przed nieprawdziwymi informacjami, godzącymi w funkcjonowanie i prawdziwy obraz naszego samorządu.
Kadencja 2014-2018 dobiega końca, a w związku z tym pragnę w krótkim zarysie przedstawić Państwu, co udało nam się zrobić w ciągu ostatnich 4 lat.
Świadczenie „Rodzina 500+” nie jest przyznawane bezterminowo. Prawo do tego świadczenia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Wypłata św8iadczenia uzależniona jest natomiast od terminu złożenia stosownego wniosku.
LIII w kadencji 2014-2018 sesja Rady Gminy Załuski odbyła się 18 października 2018 roku o godz. 10. 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Nie było to planowane posiedzenie, ale zwołane w tzw. trybie nadzwyczajnym. Poniżej nagranie z tego spotkania.
Dwa Sołectwa z terenu naszej gminy zostały wyróżnione poprzez zaproszenie ich przedstawicieli, czyli sołtysów: Ryszarda Ziemińskiego i Andrzeja Piotrowskiego do udziału w I Mazowieckim Kongresie Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018,organizowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, 14 listopada br.
Pomiędzy wspólnym posiedzeniem komisji stałych a LIII sesją Rady Gminy Załuski wójt Romuald Woźniak oficjalnie wręczył nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Dyrektorom szkół podstawowych z terenu gminy, a także p. Krzysztofowi Kłodowskiemu, nauczycielowi z SP w Szczytnie. Nagrodę wójta przyznano też księdzu Robertowi Oprawie, nauczycielowi religii w SP Kamienica.
We wtorek, 16 października 2018 roku odbył się odbiór zakończonej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301221W w miejscowości Zdunowo”. Wartość wykonanej inwestycji opiewa na kwotę brutto: 744 046,86 zł.
We wtorek, 16 października 2018 roku odbył się odbiór zakończonej inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 301232W w miejscowości Szczytno”. Wartość wykonanej inwestycji opiewa na kwotę brutto: 703 186,36 zł.
Tegoroczne Obchody Dnia Nauczyciela organizowała Szkoła Podstawowa w Szczytnie na czele z Dyrektor p. Magdaleną Grabowską i odbyły się one w Perłowym Dworze w Nowych Olszynach.
Rozpoczęto realizację zadania polegającego na oczyszczaniu stawu w miejscowości Koryciska
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składamy serdeczne życzenia wielu sukcesów zawodowych, spełnienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem satysfakcji i społecznego uznania.
W piątek, 28 września odbyła się 52.,a zarazem ostatnia z planowych obrad Rady Gminy Załuski w kadencji 2014-2018. Zapraszamy do obejrzenia relacji.
3 października 2018 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie organizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
Miło nam poinformować, że zgodnie z zapisami Uchwały Rady Gminy Załuski Nr 132/XXVII/2016 z 27 lipca 2016.r, przyznano i przekazano już uczniom ze wszystkich szkół gminnych stypendia o charakterze motywacyjnym w łącznej kwocie 34 850 zł. Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów!
Coroczne obchody Dnia Seniora zawsze uroczyście świętują emeryci, renciści i inwalidzi z terenu gminy Załuski. Tegoroczna odsłona i jednocześnie moment do spotkania we wspólnym gronie miały miejsce w sobotę, 29 września w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski.
W czwartek, 27 września w gminie Załuski obchodzono piękny jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego. Okazje tego typu zasługują na wyróżnienie i uwagę, zwłaszcza gdy mówimy o spędzeniu ze sobą pół i ponad pół wieku, To też idealny moment, by pary małżeńskie przypomniały sobie złożoną przed laty przysięgę.
W ubiegłym tygodniu prezes Gaz Mazowsze (dawne Gaz System) Remigiusz Górzyński spotkał się z wójtem gminy Załuski – Romualdem Woźniakiem w sprawie dalszej gazyfikacji gminy Załuski.
Informujemy, że właśnie zakończono i rozliczono projekt dotyczący odnawialnych źródeł energii. Dzięki wsparciu ze środków unijnych na terenie sześciu gmin z teremu Mazowsza, tj: gm.Załuski, Kuczbork Osada, Gozdowo, Zawidz, Rościeszewo i Mała Wieś zamontowano 104 instalacje do pozyskiwania energii cieplnej i aż 408 instalacji do pozyskiwania energii elektrycznej. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzymał ponad 8,2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Miło nam poinformować, że 21 września została podpisana umowa na realizacje projektu wybranego do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w ramach konkursu zamkniętego RPMA.09.02.01-IP.01-14-066/18 dla Osi priorytetowej IX "Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem", Działanie 9.2 "Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej", Poddziałanie 9.2.1 "Zwiększenie dostępności usług społecznych" RPO WM 2014-2020.
Trwają prace związane z inwestycją realizowaną w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw o nazwie:"Modernizacja stawu w miejscowości Niepiekła na działce o nr ewidencyjnym 59 Obręb Niepiekła" zmierzające do poprawy jego walorów estetycznych, rekreacyjnych oraz turystycznych
Informujemy, że na stronie Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu ogłoszono postępowanie przetargowe na remont Posterunku Policji w Radomiu. Oferty można składać do 2 października br.
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach uczestniczy kolejny rok w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” – Priorytet 1, którego cele jest wzbogacenie i odnowienie księgozbioru polskich bibliotek publicznych.
Kierownik Posterunku Policji w Załuskach informuje, że prowadzone są działania priorytetowe, polegające na ograniczeniu nieprawidłowego parkowania pojazdów w miejscowości Załuski, w rejonie Urzędu Gminy, Banku Spółdzielczego oraz sklepów.
W piątek, 14 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Załuski gościliśmy delegację złożoną z przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Agencji Płatniczej z Gruzji.
Informujemy, że protokoły suszowe są do odbioru w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju 17, lub 23 w godzinach pracy urzędu.
"Zero tolerancji dla piractwa na drodze. Zero tolerancji dla nieszanowania życia innych osób"- to cytat z apelu Samorządu Gminy Załuski, skierowanego do jej Mieszkańców...
Początek roku szkolnego 2018/2019 z pewnością zapisze się na kartach historii naszego terenu wielkimi zgłoskami. Tego dnia bowiem oficjalnie otwarto nową salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Kamienicy.
Informujemy, że operatorem powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej jest firma HM Trans s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak, która wykonuje przewóz osób na obszarze Powiatu Płońskiego. Publikujemy rozkład jazdy.
Od 4 września 2018 roku ruszają zajęcia w dwóch nowo utworzonych Oddziałach Przedszkolnych w Szczytnie oraz w Kroczewie. Wspomniane Oddziały Przedszkolne powstały dzięki dofinansowaniu z działania 10.1.4 Edukacja Przedszkolna w ramach RPO WM 2014-2020.
Według rozporządzenia premiera Mateusza Morawieckiego wybory samorządowe 2018 odbędą się 21 października 2018 roku.
W środę, 22 sierpnia oficjalnie zakończono zadanie dotyczące rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na drodze gminnej w Załuskach, wraz z wykonaniem wylotu na dz. Nr. ew.72/12. Wykonawcą była Firma Usługowo- Handlowa „Liberpol” Andrzej Liberek. Wartość zadania: 126 690,00 zł. Udzielono 24- miesięcznej gwarancji.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych informuje, że 20 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków w ramach konkursu nr RPMA.04.03.01-IP.01-14-078/18 do dnia 28 września 2018 r., do godz. 15.00. Przedłużenie terminu naboru podyktowane jest prośbami zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców.
W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej za pośrednictwem mediów lokalnych, a nie do końca zgodnymi z prawdą, wyjaśniamy, że sprawa budynku po byłym ośrodku zdrowia w Załuskach wygląda następująco...
Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.
W związku ze znaczną liczbą zgłoszeń dotyczącą wałęsających się samowolnie psów, czyli zwierząt niedopilnowanych należcie przez właścicieli, Urząd Gminy Załuski przypomina, że posiadanie zwierząt wiąże się z szeregiem obowiązków, które nakłada na nas prawo. Aby uniknąć wchodzenia z nim w konflikt, warto zapoznać się z przepisami, które je regulują.
25 maja 2018 roku we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej zacznie być stosowane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 2016/679 (RODO). RODO obejmuje swoim zastosowaniem wszystkie podmioty prywatne i publiczne, które przetwarzają dane osobowe i w praktyce większość procesów przetwarzania danych.
Informujemy, że istnieje nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych obowiązujący od kwietnia br. do października 2019 roku. Usługi świadczyć będzie, tak jak dotychczas, PGK w Płońsku.
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2018, poz. 121 ze zm./ Wójt Gminy Załuski informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Załuskach dnia 26.06.2018 roku został wywieszony i podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego tj. działek położonych w obrębie 0007 Kroczewo, gm. Załuski oznaczonych nr ewid. działek 445 i 446/2 o łącznej powierzchni 1,1 ha.
1 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło usługę, która umożliwia rodzicom zarejestrowanie narodzin dziecka online – bez konieczności wizyty w urzędzie.
Informuję, że z dniem 1 czerwca 2018 r. wszedł w życie Rządowy Program „Dobry Start”. Wszelkie informacje na temat programu znajdą Państwo na specjalnie przygotowanej stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart
Dotyczy: obowiązku utrzymania czystości i porządku, który ciąży na właścicielu nieruchomości.
Aktualna taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę obowiązująca na terenie gm. Załuski, świadczonego przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa na okres od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2021 roku.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|