wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
kaczki jesień2017 motyl2017 liście2017 parkkroczewo Slide stróżewo 2016 gimbus ilovezaluski FT2014 staw2017 motyl2 ptaki2 liść wrzos malina załuski liście2 nowe.2017
 
 
 
 
 
 
Przekazujemy informacje dotyczące rozgrywek piłkarskich...
MODR Warszawa Oddział Poświętne w Płońsku informuje o tematach najbliższych szkoleń.
Na podstawie art. 6 ust. 2 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 3 listopada 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2017 poz.1023) Wójt Gminy Załuski zawiadamia o przeprowadzeniu w terminie od 22 listopada do 22 grudnia 2017 roku konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
99. rocznicę odzyskania Niepodległości obchodzono niemal wszędzie. Przedstawiciele naszych władz samorządowych odwiedzili m.in. groby Hallerczyków, ale też uczestniczyli w powiatowych obchodach tego święta. Towarzyszyli im członkowie Drużyn Strzeleckich Związku Piłsudczyków RP o/Ciechanów, Plutonu Strzeleckiego Załuski.
13 listopada Narodowy Dzień Niepodległości świętowano w Szkole Podstawowej w Stróżewie. Podczas uroczystego apelu zastanawiano się, co by było, gdyby Niepodległość była tylko słowem, abstrakcyjnym pojęciem, nieosiągalnym marzeniem? Przesłaniem apelu było zwyczajne docenianie tego, co mamy.
Apel upamiętniający wydarzenia z 11 listopada 1918 roku w Szkole Podstawowej w Kroczewie odbył się już w środę 8 listopada! Występ dzieci i młodzieży nosił tytuł „Z poezją ku niepodległości”.
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmie również mikroprzedsiębiorców. Pełen komunikat w tej sprawie zamieszczamy dalej.
Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach kolejny rok bierze udział w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych - priorytet 1”.
ARiMR przypomina producentom rolnym o obowiązkowym spisie zwierząt przebywających w siedzibie stada (bydło, trzoda chlewna, owce, kozy), który należy przeprowadzić najpóźniej do 31 grudnia 2017 r. Ustalone podczas spisu: liczba i numery identyfikacyjne zwierząt rolnik przekazuje do ARiMR w terminie 7 dni od dnia dokonania tego spisu i umieszcza w księgach rejestracji. Formularz spisowy dostępny jest w biurach powiatowych Agencji. Informacje na temat spisu można uzyskać w BP ARiMR w Płońsku pod nr tel. 23 664 01 36; 23 664 01 38.
W środę, 8 listopada 2017 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 42. w tej kadencji sesja Rady Gminy Załuski. Zapraszamy do obejrzenia nagrania z tego wydarzenia.
O tym, że wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia przypomina Lokalna Grupa Działania- Przyjazne Mazowsze, która tradycyjnie zaprasza mieszkańców powiatu płońskiego na warsztaty z wykonywania ozdób choinkowych...
Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek skorzystają z nowego rozwiązania jakim jest e-składka. Firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na INDYWIDUALNY NUMER RACHUNKU SKŁADKOWEGO.
Badania sadów w woj. mazowieckim pod kątem gatunków i odmian drzew owocowych przeprowadzi w listopadzie br. Urząd Statystyczny. Sadownicy będą mogli sami wypełnić ankietę, która znajdzie się w internecie lub odpowiedzieć na pytania ankietera przez telefon.
W związku z pytaniami naszych mieszkańców, dotyczącymi stanu jakości wody z sieci wodociągów informujemy, że zleciliśmy stosowne badania laboratoryjne w tym kierunku, które nie budzą najmniejszych wątpliwości - woda nie zawiera żadnych bakterii (patrz dalej) i nadaje się do spożycia.
Miło nam poinformować, że wpłynęły do nas oficjalne podziękowania ze strony Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” i Fundacji Sedeka, tworzącymi Wspólnotę „Zdążyć z Pomocą” działającą na rzecz wszystkich zadań prospołecznych, objętych Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
Szkoła Podstawowa w Szczytnie po raz trzeci zorganizowała dla swoich uczniów "Tydzień Dobrego Chleba oraz zdrowego stylu życia". W środę, 25 października br. uroczyście podsumowano kampanię skupiającą się na promocji zdrowia, ale jednocześnie kultywującą tradycję.
Mammografia jest najskuteczniejszą metodą wykrywania zmian w tkance piersi – wykrywa je w 90-95 proc. przypadków. Należy ją wykonywać co dwa lata (chyba, że lekarz zaleci częstsze badanie). Jest badaniem nieinwazyjnym i bezbolesnym.
19 października 2017 roku podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Gminą Załuski, reprezentowaną przez Wójta Romualda Woźniaka, a Związkiem Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej okręg w Ciechanowie, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu płk Związku Jacka Stachewicza.
Zadanie inwestycyjne, polegające na przebudowie drogi gminnej nr 301212W we wsi Niepiekła zakończono. W czwartek, 19 października symbolicznie otwarto ją dla użytkowników.
Często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci paląc je w piecach domowych. Przepisy prawne nie wystarczą, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów komunalnych w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu.
Zgodnie z polskim prawem opakowania po środkach niebezpiecznych, w tym po środkach ochrony roślin, powinny być odpowiednio zagospodarowane. System Zbiórki Opakowań PSOR pomaga w prosty, odpowiedzialny i bezpieczny dla środowiska sposób wypełniać ten prawny obowiązek.
W środę, 30 sierpnia w Wojewódzkim Sadzie Administracyjnym w Warszawie miało miejsce posiedzenie Sądu w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na decyzję Rady Gminy Załuski z 9 czerwca 2016 roku w przedmiocie uchwalenia statutu gminy (uchwała nr 118/XXV/2016). Sąd stwierdził, że całkowicie podziela argumenty Wojewody Mazowieckiego, uznając skargę za w pełni zasadną i stwierdził wydanie zaskarżonej uchwały z naruszeniem prawa (minął rok od uchwalenia). To jednak nie jest finał tej sprawy, bowiem 21 września br. Wojewoda Mazowiecki złożył skargę kasacyjną od tego wyroku do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Termin rozprawy wyznaczony (czytaj dalej).
Szanowni Państwo. W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji projektu OZE informujemy o aktualnym stanie realizacji tego projektu:
Ponownie - ze względu na notoryczne skargi - pragniemy zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych, czy też powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Takie przypadki, niestety, ciągle się zdarzają i będziemy ostro interweniować, by do nich nie dochodziło.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
Jak informuje warszawski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.GDDKiA, w poniedziałek, 21 sierpnia br. rozpoczyna się remont DK 7 na odcinku między węzłem Modlin a skrzyżowaniem z DW 570 w Przyborowicach. Remont potrwa do końca roku.
Informujemy, że dzielnicowy Posterunku Policji w Załuskach prowadzi działania priorytetowe zmierzające do ograniczenia wszelkiego rodzaju wykroczeń na terenie miejscowości Kroczewo, ze szczególnym naciskiem na wykroczenia popełniane w rejonie lokalnego stawu. Chcesz o czymś poinformować? Coś wzbudziło Twoje niezadowolenie w tym zakresie? Dzwoń do asp. Roberta Reszczyńskiego – tel. 519 035 472 lub do dyżurnego KPP w Płońsku- tel. 23 662 15 00.
27 sierpnia, z inicjatywy Wójta Gminy Załuski, Romualda Woźniaka, strażacy z dwóch jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP Kroczewo, OSP Smulska) odwiedzili gminę Parchowo w powiecie bytowskim. Gminę, która bardzo ucierpiała w nawałnicy z 11 sierpnia br.
18 sierpnia br. w Urzędzie Gminy w Załuskach podpisano umowę na dofinansowanie budowy instalacji solarnych, fotowoltaicznych i pieców na biomasę. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego reprezentował Pan Marszałek Adam Struzik. Umowę w imieniu beneficjentów projektu podpisali: Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak (leader projektu), Wójt Gminy Gozdowo - Dariusz Kalkowski, Wójt Gminy Rościszewo - Jan Sugajski, Wójt Gminy Zawidz Kościelny- Dariusz Franczak, Wójt Gminy Kuczbork -Jacek Grzybicki, Wójt Gminy Mała Wieś - Zygmunt Wojnarowski.
Od 1 sierpnia 2017 r. z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r. poz. 785, z późn. zm.) zmianie uległo brzmienie art. 22 w zakresie określenia wzoru wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu.
WNIOSEK, OŚWIADCZENIA ORAZ INFORMACJA
Z przykrością informujemy, że piesza ścieżka przyrodniczo- dydaktyczna „Uroczysko Złotopolice”, powstała w 2008 roku w wyniku współpracy Urzędu Gminy w Załuskach i Nadleśnictwa Płońsk, przechodzi do historii.
Informujemy, że od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie dwóch sąsiadujących z nami gmin: gm. Naruszewo i gm. Nowe Miasto.
17 czerwca br. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.
Z dwóch kluczowych inwestycji prowadzonych ostatnio przez gminę Załuski (budowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy) w trakcie realizacji jest jeszcze jedna.
Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Gmina Załuski uzyskała dofinansowanie na opracowanie "Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski" w ramach konkursu dotacji na działania wpierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa mazowieckiego.
Przyzwyczailiśmy się, że nasze dane znajdują się w bazach i systemach prowadzonych przez administrację i różne instytucje. Wszystko można znaleźć w sieci lub sprawdzić w wygodnej aplikacji.
W okresie od 1.04.2011 do 30.04.2014 roku realizowany był przez Gminę Załuski projekt sfinansowany w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu Gmina Załuski zapewnia darmowy dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych.
28-29 grudnia przyjechało do nas wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne dla szkół z terenu Gminy Załuski, biorących udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła – lepsze perspektywy”.
Od 1 września 2016 r. Gmina Załuski realizuje projekt pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”, obejmujący wsparciem łącznie 466. uczniów i uczennic wszystkich szkół z terenu gminy. współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|