wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
łąka kwiaty jaśmin gimbus Slide stróżewo 2016 Slideshow-img FT2014 pałac Zdunowo Slideshow-img2
 
 
 
 
 
 
Z okazji zakończenia roku szkolnego 2016/2017 wszystkim uczniom, i tym mniejszym i tym dużym, a także nauczycielom, pracownikom szkół oraz rodzicom składamy najserdeczniejsze podziękowania za całoroczną współpracę i życzymy, by okres wakacyjny był czasem odpoczynku i radości.
Przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych w postaci burz z gradem, które mogą powodować szkody materialne i możliwe zagrożenie życia.
Gmina Załuski już po raz siódmy organizuje imprezę plenerową pn. „Festiwal Truskawki ”, która odbędzie się 24 czerwca 2017 r. na boisku sportowym w Karolinowie. Podobnie jak w poprzednich latach swoim wyjątkowym charakterem impreza ma za zadanie oddać nastroje panujące wśród mieszkańców tej typowo rolniczej gminy, zaliczanej do tzw. zagłębia truskawkowego.
Informujemy, że od stycznia 2017 roku funkcjonują punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie dwóch sąsiadujących z nami gmin: gm. Naruszewo i gm. Nowe Miasto.
Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Załuski. Dyżury prawnika w punkcie informacji turystycznej, zlokalizowanym w budynku gminnym Załuski 77- I piętro.
Miło nam poinformować, że podczas sobotniego Powitania Lata w Baboszewie odbyły się czwarte już wybory Miss Powiatu Płońskiego. Po koronę najpiękniejszej sięgnęła Olga Wiśniewska, 19-letnia mieszkanka Kamienicy w gminie Załuski. Więcej na portalu Płońsk w Sieci.
19 czerwca br., Wójt Gminy Załuski, Romuald Woźniak, przekazał Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku urządzenie kontrolne MASKTRONIC Compact 200 umożliwiające manualną kontrolę szczelności masek, automatów płucnych, aparatów powietrznych oraz ubrań gazoszczelnych (CSA) w zakresie niskiego oraz średniego ciśnienia. Wartość przekazanego urządzenia to 15.000 PLN.
Wójt Gminy Załuski w dalszym ciągu poszukuje gospodarstwa rolnego z terenu gminy Załuski, które nawiąże współpracę i podpisze umowę na usługę związaną z zapewnieniem opieki nad bezdomnymi i odebranymi w wyniku interwencji zwierzętami gospodarskimi z terenu naszej gminy. Wszelkie dodatkowa informacje znajdują się na www.ugzaluski.bip.org.pl. w zakładce „ Przetargi”.
17 czerwca br. w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, a wraz z nią zmieniają się przepisy dotyczące wycinki drzew. Drzewa wciąż będzie można wycinać, ale osoby fizyczne będą musiały zgłosić zamiar wycinki gminie, jeśli tego nie zrobią, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek dokonania oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew. Co ważne, jeśli w okresie pięciu lat od dokonania oględzin, właściciel terenu na którym dokonano wycinki, przeznaczy swoją działkę na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa.
Dwie kluczowe inwestycje prowadzone przez gminę Załuski, czyli budowa Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie i budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kamienicy są w trakcie realizacji.
Wójt Gminy Załuski ogłasza konkurs na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Kamienicy, Kamienica 44a, 09-142 Załuski; Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kroczewie, Kroczewo 136, 09-142 Załuski; Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Stróżewie, Stróżewo 50, 09-142 Załuski.
Szukamy nowych domów i kochających właścicieli dla kociąt widocznych na zdjęciu. Nie muszą znaleźć wspólnego miejsca docelowego zamieszkania. Obecnie mieszkają na jednej z posesji zlokalizowanych w Załuskach. Kontakt: Urząd Gminy Załuski
14 czerwca 2017 roku o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyła się 39. w tej kadencji sesja Rady Gminy Załuski. Zapraszamy do obejrzenia relacji z tego wydarzenia.
W cieszącej się ogromną popularnością nie tylko na swoim terenie Gminnej Bibliotece Publicznej w Załuskach odbyło się kolejne pasowanie na czytelnika. W uroczystości brali udział uczniowie klas pierwszych ze szkół podstawowych: w Stróżewie i w Szczytnie.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję z 24 lutego 2017 roku, częściowo uchylająca decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk- Czosnów.
Już po raz dwunasty pasjonaci zdjęć niezwiązani zawodowo z fotografią mogą stanąć w szranki w konkursie fotograficznym „Mazowsze bliskie sercu”, organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
W terminie 8-11 czerwca odbył się III Zjazd Regionalistów organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przy współpracy z DTR. Z przyjemnością informujemy, że na zaproszenie dr Tadeusza Samborskiego w wydarzeniu tym uczestniczyła także Ewa Dylewska,dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Stróżewie. Reprezentowała jednak nie tylko szkołę i nasz region, ale także Ogólnopolski Klub Szkół Reymontowskich, w zarządzie którego jest.
Miło nam poinformować, że Gmina Załuski wraz z czterema partnerami otrzymała dofinansowanie w kwocie 10.294.408 PLN na budowę i montaż instalacji fotowoltaicznych (mikro elektrownie OZE). Jesteśmy jedynym konsorcjum gmin,które na północnym Mazowszu otrzymało dofinansowanie na OZE.
W tym roku minęło 150 lat od chwili, kiedy na świat przyszedł Wł. St. Reymont. W uroczystościach zorganizowanych z tej okazji w Warszawie - pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy - uczestniczyła też 9-osobowa delegacja Szkoły Podstawowej w Stróżewie. .
Młodych pasjonatów historii zapraszamy do udziału w konkursie o Powstaniu Warszawskim. Na pewno warto zmierzyć się z tą historyczną tematyką i wcale niełatwą materią fotografii. Szczegóły w załączonym regulaminie i na plakacie informacyjnym.
Miło nam poinformować, że uczniowie dwóch szkół z terenu gminy Załuski zostali laureatami szczebla powiatowego XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.
Masz pomysł na działania na rzecz społeczności lokalnej a brakuje ci funduszy, przyjdź na spotkanie informacyjne, a dowiesz się na co możesz otrzymać środki finansowe i jak wypełnić wniosek.
Zakończono zbieranie dokumentów i materiałów wymaganych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji dla celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ew. 47/4 w obrębie 0004- Kamienica Wygoda, gm. Załuski.
Samorządowe fundusze poręczeń kredytowych funkcjonują w każdym województwie. Ich zadaniem jest m.in. ułatwienie przedsiębiorcom działającym na danym terenie utrzymywania i stwarzania nowych miejsc pracy. Wiele możliwości przedsiębiorcom z terenów środkowej Wisły daje na przykład Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych – największy regionalny fundusz poręczeniowy w Polsce.
Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem? Świetnie się składa! Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu dla mieszkańców woj. mazowieckiego.
Publikujemy obwieszczenie Starosty Płońskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3052W Wrońska- Omięciny- Joniec w km od 0+090 do km 1+340."
Obowiązek praktycznego sprawdzania organizacji oraz warunków ewakuacji to zapis w polskich przepisach z zakresu bezpieczeństwa pożarowego budynków i innych obiektów użytkowanych przez ludzi. Dlatego też w czwartek, 25 maja br. w godzinach porannych, w czasie normalnego funkcjonowania miały miejsce tego typu ćwiczenia na terenie Urzędu Gminy w Załuskach. Praktyczne sprawdzenie warunków ewakuacji ma na celu ocenę przygotowania obiektu do sytuacji rzeczywistego zagrożenia.
Śmierć Zbigniewa Wodeckiego wywołała poruszenie wśród jego fanów i sympatyków, których przez 40 lat działalności zdobył masę, łącząc pokolenia i niszcząc wszelkie granice.
Fundacja Edukacji Nowoczesnej zaprasza dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, a zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego do udziału w kolejnej edycji bezpłatnego projektu „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Publikujemy oficjalne podziękowania dla samorządu lokalnego gm. Załuski, które wpłynęły na ręce wójta Romualda Woźniaka i przewodniczącego rady gminy Edwarda Aleksandrowskiego od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za pomoc finansową na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala powiatowego.
Rusza XVI edycja Programu Stypendiów Pomostowych, w której od początku aktywnie uczestniczy Agencja Nieruchomości Rolnych. Na ambitnych i zdolnych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka kilkaset stypendiów pomostowych na I rok studiów. Stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Dla naszej Gminy został opracowany projekt Diagnozy stanu będącej częścią „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski”. Zadanie jest współfinansowane z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
Pragniemy zaapelować do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych, czy też powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i nie zaorywać pasów drogowych. Takie przypadki, niestety, się zdarzają i będziemy ostro interweniować, by do nich nie dochodziło.
Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił częściowo decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 29 lutego 2016 roku o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk- Czosnów, według wariantu I przebiegu drogi z wariantem 2 przebudowy mostu przez Wisłę.
Gmina Załuski uzyskała dofinansowanie na opracowanie "Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski" w ramach konkursu dotacji na działania wpierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa mazowieckiego.
Jak już informowaliśmy, w terminie13-15 stycznia br. w Kroczewie i Załuskach przeprowadzono konsultacje społeczne w sprawie uporządkowaniu numerów ewidencyjnych nieruchomości oraz możliwości wprowadzenia urzędowych nazw ulic.
28-29 grudnia przyjechało do nas wyposażenie, sprzęt multimedialny oraz materiały dydaktyczne dla szkół z terenu Gminy Załuski, biorących udział w projekcie edukacyjnym „Lepsza szkoła – lepsze perspektywy”.
Przyzwyczailiśmy się, że nasze dane znajdują się w bazach i systemach prowadzonych przez administrację i różne instytucje. Wszystko można znaleźć w sieci lub sprawdzić w wygodnej aplikacji.
W okresie od 1.04.2011 do 30.04.2014 roku realizowany był przez Gminę Załuski projekt sfinansowany w 100% przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu Gmina Załuski zapewnia darmowy dostępu do Internetu dla 100 gospodarstw domowych.
Od 1 września br. Gmina Załuski realizuje projekt pn. „Lepsza szkoła- lepsze perspektywy”, obejmujący wsparciem łącznie 466. uczniów i uczennic wszystkich szkół z terenu gminy. Projekt potrwa do końca czerwca 2017 roku i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
WNIOSEK ORAZ INFORMACJA
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski z programu 500+ w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|Informujemy o możliwości podłączenia do Internetu szerokopasmowego w Gminie Załuski. Więcej informacji Firma RAXEL nr tel. 515 246 836|