wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Gospodarka odpadami komunalnymi - Informacja dla wszystkich mieszkańców gminy Załuski

2013-03-06 14:11:45

Od 1 lipca 2013 r. będą obowiązywać zmiany w gospodarce odpadami.

 
 
 
 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Załuski

w sprawie przejęcia z dniem 1 lipca 2013 r. od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązku gospodarowania odpadami 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 391 ze zm.)

zawiadamiam,

że od 1 lipca 2013 roku Gmina Załuski na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku                        w gminach przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek odbierania odpadów komunalnych.

Mając na uwadze obowiązki nałożone na gminy, Rada Gminy Załuski w dniu 31 grudnia 2012 roku przyjęła szereg uchwał w sprawie zmian obowiązujących zasad - uchwały dostępne są na stronie www.ugzaluski.bip.org.pl. Jedna z tych uchwał dotyczy stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych, które ustalono na poziomie:

  • 7,00 zł/m-c      - od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku                                            prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów,
  • 10,00 zł/ m-c   - od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, w przypadku                                            oddawania odpadów zmieszanych. 

Nowe zasady zobowiązują wszystkich mieszkańców do złożenia do Wójta Gminy Załuski deklaracji        o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje można składać osobiście  w Urzędzie Gminy (Biuro Obsługi Interesanta – pokój nr 9), drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Załuski, Załuski 67, 09-142 Załuski lub elektronicznie na adres: ugzaluski@bip.org.pl. Ostateczny termin złożenia deklaracji 31.03.2013 r.

Deklaracje dostępne są: w Urzędzie Gminy Załuski (pokój nr 9 i pokój nr 17), na stronie internetowej Gminy Załuski www.zaluski.pl, u Sołtysów, w szkołach na terenie Gminy, w sklepach.

W dniach 12.03. - 15.03.2013r. odbędą się spotkania informacyjne, podczas których omawiane będą zagadnienia związane z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku. Na każdym z nich będzie można wypełnić oraz złożyć deklarację w sprawie ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość.

12 marzec - g. 16.00 – Kroczewo (szkoła)                   

                    g. 18.00 – Szczytno (szkoła)

14 marzec - g. 17.00 – Kamienica (szkoła)

15 marzec - g. 14.00 – Karolinowo (budynek szkoły)

                     g. 16.00 – Stróżewo (szkoła)

                    g. 18.00 – Załuski (urząd gminy)

Mieszkańcy, którzy mają zawarte umowy na odbieranie odpadów komunalnych, powinni rozwiązać je indywidualnie. Rozwiązanie takich umów nastąpić może (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w każdym czasie z zachowaniem terminu wypowiedzenia, który został wskazany w umowie z przedsiębiorcą dotychczas odbierającym odpady komunalne.

Sprawę prowadzi: Renata Dobrzyńska tel. (23) 66 19 013 wew. 122 e-mail:r.dobrzynska@zaluski.pl

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|