wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo truskawka Festiwal 2018 2018 przedszkole festiwal2018 ilovezaluski FT2014 żurawie bocian Slide stróżewo 2016 nowe.2017 gimbus światełko załuski
 
 
 
 

Drukuj GRATULACJE DLA ZASTĘPCY WÓJTA!

2016-04-18 20:43:22

W imieniu Wójta Gminy Załuski, Pracowników Urzędu Gminy, GOPS oraz Pracowników podległych jednostek, składamy serdeczne gratulacje Panu Jarosławowi Stefańskiemu w dniu zdanego przez Niego egzaminu adwokackiego. Życzymy również wszelkiej satysfakcji z wykonywanej pracy.

 
 
 
 

Niniejsze Gratulacje i Życzenia składamy w terminie zawitym. Od ich złożenia nie przysługuje Panu żaden środek odwoławczy oraz prawo do zaskarżenia powyższego. Przysługuje Panu prawo do świętowania oraz przyjmowania dalszych gratulacji od osób prawnych, instytucji jak również podmiotów nie posiadających osobowości prawnej. Informujemy również, że powyższe nie stanowi oferty lub korzyści w rozumieniu prawa, z tym jednak zastrzeżeniem, że zobowiązany jest Pan do zachowania uśmiechu oraz dobrego humoru do czasu uprawomocnienia przedmiotowych gratulacji. Zauważać jednak należy, że z uwagi charakter sprawy, rozległości roszczenia nie przysługuje Panu również prawo złożenia skargi kasacyjnej na powyższą czynność.

Gdyby jednak Pana pełnomocnik prawny uznał, że jakakolwiek część życzeń jest sprzeczna z przepisami obowiązującego prawa, w trosce o uniknięcie odpowiedzialności prosimy uznać je za oświadczenie niezłożone. Informujemy również Pana, że na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o Dostępie do Informacji Publicznej (teks jednolity Dz. 2015 dnia 19 listopada 2015 poz. 2058) powyższa treść podlega publikacji i podaniu do wiadomości publicznej.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|