wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja

2016-02-23 14:42:33

Dotyczy rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie.

 
 
 
 

         W dniu 17 luty 2016 r. Pan Wójt Gminy Załuski – Romuald Woźniak,

                                                    Pani Sekretarz Urzędu Gminy Załuski – Urszula Szybińska,

         pracownicy Urzędu Gminy Załuski :

 Pani Marta Kretkiewicz

 Pan Artur Kuźniewski  

 Pan Mieczysław Frączak

           oraz zaproszeni do udziału w spotkaniu :

Pan Paweł Stawski – Radny wsi  Szczytno i Szczytniki

Pani Małgorzata Gilewska

Pan Andrzej Gilewski

                  Dokonali lustracji  wizualnej  na miejscu i  ustalili  ostateczną  wersję  przebiegu  trasy planowanego rurociągu wodnego tłocznego z przewodami energetycznymi i sterowniczymi od projektowanej  studni głębinowej nr 4 do hydroforni.  Ww. urządzenia  przebiegać  będą zgodnie z projektem po działce  nr  351/6 obr. Szczytno   -   własność Państwa Małgorzaty i Andrzeja Gilewskich.  Ponadto ustalono, że niezbędna będzie służebność przesyłu po działce nr 351/6 obr.  Szczytno  dla  ww. urządzeń oraz  wykup  części  działki  ok.  0,10 ha  z  dostępem do rzeki Naruszewki, na potrzeby przebudowy istniejącego  kolektora obsługującego  stację uzdatniania wody.

                   W wyniku przeprowadzonych negocjacji, ustalono, że Państwo Małgorzata i Andrzej Gilewscy tytułem rekompensaty otrzymają część działki nr 163/6 obr. Wrońska  własność  Gminy Załuski o pow. ok.  0,35 ha oraz  przyłącze wodociągowe  na działce  nr ew 351/6  obr. Szczytno  gm. Załuski. Ponadto Gmina Załuski poniesie koszty geodezyjne i notarialne związane z zamianą gruntów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|