wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Informacja dla rolników

2016-03-15 08:18:39

Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych przez ujemne skutki przezimowania z terenu gminy Załuski

 
 
 
 

Wójt Gminy Załuski

Nr 6181.1.2016                                                                                    Załuski  15.03.2016 r

                       Informacja dla właścicieli gospodarstw rolnych poszkodowanych przez

                                   ujemne skutki przezimowania z terenu gminy Załuski

           W związku z sygnałami od rolników z terenu gminy Załuski odnośnie szkód wyrządzonych w uprawach rolnych przez ujemne skutki przezimowania, uprzejmie informuję, że w przypadku wystąpienia potrzeby szacowania szkód -  Wójt Gminy Załuski ustali skład terenowej komisji d.s  szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym do zatwierdzenia przez Wojewodę  Mazowieckiego zgodnie z  § 6 pkt. 1 Rozdział 3 Regulaminu działania terenowych komisji oszacowania szkód powstałych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego obowiązującego od 19 lutego 2015 r .

          Do dnia  15.04.2016 r do godz. 15.00  można składać wnioski o oszacowanie szkód do tut. urzędu pokój nr 8 (biuro podawcze). Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej Gminy  Załuski   www.zaluski.pl  ewentualnie w pokoju nr  8  ( biuro podawcze )  i pokoju nr 23 I piętro.

         Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku złożonego o przyznanie płatności bezpośrednich składanego do ARiMR , czytelnie podpisać , podać numer telefonu do kontaktu oraz dołączyć  zdjęcia  ( jedno ewentualnie dwa ) uszkodzonej plantacji lub uprawy.

UWAGA :  Do czasu oszacowania szkody, rośliny nie mogą być skasowane.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać pod  nr  tel. 23 6619013  w. 105,107  lub 124

                                                                                 Zastępca Wójt Gminy Załuski

                                                                                             /-/Jarosław Stefański

   

Ujemne skutki przezimowania - oznaczają szkody spowodowane wymarznięciem, wymoknięciem, wyprzeniem, wysmoleniem lub wysadzeniem roślin, w okresie od 1 grudnia do 30 kwietnia, polegające na całkowitym lub częściowym zniszczeniu roślin, lub całkowitej utracie plonu lub jego części.

                                                                           

Sporządził;

Mieczysław Frączak

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|