wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img Slideshow-img2 kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Informacja dla rolników

2019-02-13 11:10:46

dotyczy wpisu wielosezonowego

 
 
 
 

WPIS WIELOSEZONOWY

- zezwolenia na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu 3 kolejnych lat

dotyczy obywateli wybranych państw (Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina)

Warunki uzyskania wpisu:

1. pracodawca powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku,

2. pracodawca nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty wymagane do złożenia wraz z wnioskiem:

Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony był na umowę pomocy przy zbiorach:

- kopia umowy zawartej z cudzoziemcem,

- zaświadczenie z KRUS o nie zaleganiu,    

 - w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne.         

Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony był na umowę zlecenie lub umowę o pracę:

- kopia umowy zawartej z cudzoziemcem,

- zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczaniem zaliczek na podatek dochodowy.

Jeżeli cudzoziemiec zatrudniony był na umowę o pomocy przy zbiorach oraz umowę zlecenie lub umowę o pracę:     

- kopia umowy zawarta z cudzoziemcem,

- zaświadczenie z KRUS i ZUS o nie zaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z uiszczaniem zaliczek na podatek dochodowy.

UWAGA! W zaświadczeniach o nie zaleganiu z ZUS, KRUS lub US powinno być wskazane imię i nazwisko cudzoziemca, którego  dotyczy wniosek. Jeżeli takiej adnotacji nie ma należy dostarczyć zgłoszenie tego cudzoziemca do KRUS, ZUS lub US.

Po pozytywnej decyzji Starosta dokonuje wpisu wniosku do ewidencji wniosków i wydaje zaświadczenie o wpisie.

Dalsza procedura:

Na podstawie zaświadczenia cudzoziemiec w kolejnych latach ubiega się o wizę (lub wjeżdża w ruchu bezwizowym),

W dwóch kolejnych latach podmiot informuje o wjeździe cudzoziemca i przedstawia informację o jego zakwaterowaniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|