wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj INFORMACJA O GOSPODARCE AZBESTOWEJ

2008-03-18 09:58:50

W myśl rozporządzenia ministra pracy, gospodarki i polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 nr 71, poz. 649) obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów azbestowych, przedłożenia przedmiotowej informacji wójtowi oraz usunięcia i unieszkodliwienia ww. wyrobów spoczywa na właścicielu, użytkowniku wieczystym lub zarządcy nieruchomości.

 
 
 
 

Wójt Gminy Załuski,pragnąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i pomóc w uzyskaniu pomocy finansowej na działania związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów azbestowych

apeluje

do wszystkich właścicieli, zarządców, użytkowników obiektów i miejsc eksploatacji o składanie informacji o posiadaniu takich wyrobów do Urzędu Gminy Załuski w terminie do 25 kwietnia 2008r.

Odpowiednie druki dostępne są w Wydziale Rozwoju i Promocji Gminy (pokój nr 20), na stronie www.zaluski.iap.pl (poniżej do pobrania) oraz u Sołtysów poszczególnych miejscowości. Szczegółowych informacji udziela inspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu (23) 66 19 289.

Powyższe działanie pozwoli na zinwentaryzowanie wszystkich wyrobów azbestowych, opracowanie programu usuwania azbestu i pozyskanie środków zewnętrznych.

Osoby, które nie złożą powyższych informacji w podanym terminie nie zostaną uwzględnione w gminnym programie usuwania azbestu i w konsekwencji nie będą mogły ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na działanie związane z prawidłowym zagospodarowaniem wyrobów azbestowych.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|