wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj JAROSŁAW KALINOWSKI W GMINIE ZAŁUSKI

2009-05-08 08:20:15

W dniu 7 maja 2009  roku w gminie Załuski odbyła się konferencja z udziałem Wicemarszałka Sejmu panem Jarosławem Kalinowskim. Tematem przewodnim konferencji było „Omówienie projektów ustaw i zmian w ustawach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich oraz rola sołtysa w realizacji zadań Państwa w zakresie rozwoju wsi”. Uczestnikami byli Wójtowie i Burmistrzowie wraz z sołtysami z powiatu płońskiego i powiatu mławskiego oraz zaproszeni goście.

 
 
 
 
 
 
 
 

Konferencję rozpoczęli gospodarze - Wójt Gminy Załuski pan Romuald Woźniak oraz Starosta Powiatu Płońskiego pan Jan Mączewski. Wszystkim uczestnikom spotkania przedstawiono działania promocyjne podejmowane przez gminę Załuski oraz najważniejsze inwestycje w gminie Załuski i powiecie płońskim.

 
 
 
 

W swoim wystąpieniu Wicemarszałek Sejmu pan Jarosław Kalinowski podziękował za zaproszenie i omówił projekty ustaw i zmiany w ustawach dotyczących rozwoju obszarów wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem zadań, które realizują sołtysi. Zachęcał rolników do przechodzenia na podatek VAT. Zapoznał zebranych z głównymi założeniami programu Europejskiej Partii Ludowej. Apelował do mieszkańców, aby uczestniczyli w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dlatego że główne decyzje dotyczące obszarów wiejskich zapadają w Brukseli stąd ważne jest, aby wieś polska miała swoją liczną reprezentację.

Przybyli uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami wyborów do Europarlamentu oraz możliwościami pozyskiwania środków z instytucji państwowych, które przedstawił pan Aleksander Sopliński - poseł na Sejm RP.

Na konferencji pan Radosław Rybicki – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz pani Elżbieta Szymanik – Wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie omówili programy, z których rolnicy i przedsiębiorcy na Mazowszu mogą obecnie korzystać, aby unowocześnić i modernizować swoje gospodarstwa i przedsiębiorstwa.

Podczas konferencji poruszono problemy opłacalności rolnej, opodatkowania podatkiem dochodowym rolników, potrzebie tworzenia funduszy sołeckich, większego wsparcia finansowego ze strony agencji rządowych oraz szereg problemów związanych z dopłatami bezpośrednimi.

W konferencji uczestniczyło około 250 osób. Mogli oni bezpośrednio porozmawiać i skorzystać z porad przedstawicieli instytucji, które miały swoje punkty konsultacyjne – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddział w Płońsku, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego „Poświętne”, KRUS w Płońsku, Bank Spółdzielczy w Płońsku i Wyszogrodzie oraz Bank BGŻ.

Uczestnicy spotkania wskazali na potrzebę organizowania takich spotkań, na których mogą bezpośrednio otrzymać informację od władz rządowych i samorządowych.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|