wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo kwiaty2018 kwiat2018 truskawka dalie Festiwal 2018 2018 przedszkole festiwal2018 ilovezaluski FT2014 bocian Slide stróżewo 2016 nowe.2017 gimbus światełko załuski
 
 
 
 
 
 

Regulamin

Konkursu „Moja Gmina Załuski”

pod patronatem Wójta Gminy Załuski

dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Załuski

w roku szkolnym 2012/20013

Konkurs organizowany jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Szczytnie.

Cele konkursu:

1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają.

2. Motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności.

3. Wspieranie zdolności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań i wyłanianie talentów.

4. Promowanie osiągnięć uczniów w środowisku lokalnym.

6. Angażowanie uczniów do samodzielnych działań.

Ustalenia ogólne:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 0 – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów.

2. Konkurs organizowany jest w trzech kategoriach wiekowych:a. dla uczniów klas 0-III szkół podstawowychb. dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowychc. dla uczniów gimnazjów.

3. Dla uczniów szkół podstawowych konkurs przebiega w dwóch kategoriach:• konkurs plastyczny• konkurs na najciekawszy album o gminie.

4. Dla uczniów szkół gimnazjalnych konkurs przebiega w trzech kategoriach:

• konkurs plastyczny

• konkurs na najciekawszy album

• konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o gminie5. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny - w etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem

6. Sposób wyłonienia reprezentacji każdej ze szkół biorących udział w konkursie pozostaje w gestii szkoły i może zostać dokonany w sposób ustalony przez dyrekcję i nauczycieli tej szkoły.

7. W wyniku konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy indywidualni - przewiduje się wyłonienie po trzech laureatów indywidualnych w każdej z kategorii konkursu w kategorii szkół podstawowych i gimnazjów.

8. Prace konkursowe powinny być dostarczone do dnia 30 marca 2013r do sekretariatu szkoły. Każda praca powinna być czytelnie opisana (imię i nazwisko wykonawcy, klasa, szkoła).

Przebieg i zasady konkursu

Konkurs plastyczny:

1. Tematyka prac powinna dotyczyć gminy Załuski, jej przyrody, kultury, tradycji, architektury, zabytków itp.

2. Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką, w formacie A-3.

3. Kryteria oceniania prac:• zgodność z tematyką,• oryginalność pomysłu,• estetyka wykonania,• samodzielność wykonania.

4. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać do oceny maksymalnie 10 prac plastycznych.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć prace zbiorowe.

6. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSO w Szczytnie.

7. Prace nie podlegają zwrotowi.

Konkurs na najciekawszy album o gminie:

1. Tematyka albumu powinna dotyczyć gminy Załuski, jej przyrody, kultury, tradycji, architektury, zabytków itp.

2. Zdjęcia w albumie mogą mieć dowolne wymiary.

3. Album powinien zawierać minimalnie 15 stron.

3. Kryteria oceniania prac:• zgodność z tematyką,• oryginalność pomysłu,• technika wykonania,• samodzielność wykonania.

4. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać do oceny maksymalnie5 albumów.

5. W konkursie nie mogą uczestniczyć prace zbiorowe.

6. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSO w Szczytnie.

7. Prace nie podlegają zwrotowi.

Konkurs na najciekawszą prezentację multimedialną o gminie:

1. Tematyka prezentacji multimedialnej powinna dotyczyć gminy Załuski, jej przyrody, kultury, tradycji, architektury, zabytków itp.

2. Prezentacja powinna zawierać minimalnie 15 slajdów.

3. Kryteria oceniania prac:• zgodność z tematyką,• oryginalność pomysłu,• technika wykonania,• samodzielność wykonania.

4. Każda szkoła biorąca udział w konkursie może przesłać do oceny maksymalnie 5 prezentacji.

5. Prace muszą być dostarczone na płycie CD lub DVD.

6. W konkursie nie mogą uczestniczyć prace zbiorowe.

7. Prace będą oceniane przez komisję powołaną przez Dyrektora ZSO w Szczytnie.

8. Prace nie podlegają zwrotowi.

Nagrodzone prace zostaną umieszczone na stronie internetowej ZSO w Szczytnie.

Zespół organizacyjny: Agnieszka Tartanus, Agnieszka Kłys, Przemysław Tartanus

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 15:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|