wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj NOWE TARYFY ZA WODĘ

2008-06-30 13:24:29

Od dnia 01 lipca 2008r. obowiązuje nowa opłata za 1 m3 dostarczanej wody dla mieszkańców gminy Załuski przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie.

 
 
 
 

Taryfa na 2008 rok Załącznik nr 1 do uchwały 101/XV/2008 Rady Gminy Załuski z dnia 30 czerwca 2008r.

  • Cena za 1 m3 dostarczonej wody w zł/m3
  • Opłata abonamentowa za punkt poboru (odbiorcę usług) na miesiąc po negocjacji Dyrekcji ZUW z Wójtem Gminy Załuski w dniu 17 czerwca 2008 r. w Mławie

Gmina: Załuski

Wodociągi: Kroczewo, Szczytno, przepompownie: Olszyny i Smulska

L.p.

Taryfa, grupa odbiorców i usług

Rodzaj cen i stawek opłat

Ostatni – 2007 r. rok obrotowy 2007 od 01.06.2007

Do 31.05.2008

Rok 2008 obowiązywania nowych taryf od 01.07.2008 do 30.06.2009

Zmiana w % 2008/2007

0

1

2

3

4

5

1

Gospodarstwa domowe (Indywidualni)

Wskaźnikowa opłata roczna

m3 sprzed. wody

2,30 + 7 % VAT – 0,16 = 2,46 zł za 1 m3 brutto

2,41 + 7 % VAT – 0,17 = 2,58 zł za 1 m3 brutto

4,8

2

Pozostali odbiorcy (Firmy)

Wskaźnikowa opłata roczna

m3 sprzed. wody

2,30 + 7 % VAT – 0,16 = 2,46 zł za 1 m3 brutto

2,41 + 7 % VAT – 0,17 = 2,58 zł za 1 m3 brutto

4,8

3

Opłata abonamentowa zgodnie z § 13 ust. 3 Rozporz. Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz 886)

 

1 zł + VAT za 1 m-c

1 punkt poboru wodomierza

1 zł + VAT za 1 m-c

1 punkt poboru (odbiorcę usług)

 

Uchwała Nr 101/XV/2008

Rady Gminy Załuski

z dnia 30 czerwca 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Załuski.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2001r Nr.72 poz. 747 z późn. zm.), Rada Gminy Załuski uchwala co następuje:

§1

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zakładowi Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§2

Taryfy określone w § 1, mają zastosowanie do dostaw wody w okresie od dnia 01.07.2008 r , do dnia 30.06.2009 r

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Załuski.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Załuski
Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|