wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie ilovezaluski kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o konkursie

2013-04-25 13:48:54

Wójt Gminy Załuski Romuald Woźniak i Kierownik Biblioteki w Załuskach Elżbieta Turkowska, ogłosili konkurs plastyczny na najpiękniejszą zakładkę do książki pt. " Moja biblioteka, nie mijam, wchodzę"

 
 
 
 

ZARZĄDZENIE NR  120.11.2013

     WÓJTA GMINY ZAŁUSKI

   z dnia  25.04 .2013 r.

 w sprawie konkursu plastycznegona najpiękniejszą zakładkę do książki „ Moja biblioteka, nie mijam – wchodzę” promującą Bibliotekę Gminną w Załuskach

Na podstawie art.7 ust.9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz. U .z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

                                                      § 1

  1. Ogłaszam konkurs  plastyczny na zakładkę do książki

pt. „Moja biblioteka , nie mijam  - wchodzę”.

  1. Regulamin konkursu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

                                               § 2

Powołuję Komisję konkursową w składzie:

  1. Elżbieta Turkowska
  2. Urszula Szybińska
  3. Ilona Szulborska
  4. Natalia Ciuk

                                                  §3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Załuskach.

                                               §4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|