wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj OGŁOSZENIE O SESJI

2009-11-04 08:48:45

W  dniu  9 listopada 2009 roku  o  godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie  się XXVIII Sesja  Rady  Gminy.

 
 
 
 

Porządek sesji:

1. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2008/2009.

2. Raport dotyczący Szkoły Podstawowej w Karolinowie.

3. Informacja o zakończeniu realizacji I etapu Programu budowy dróg lokalnych w ramach Narodowego Programy Budowy Dróg Lokalnych.

4. Informacja o postępach w realizacji I etapu budowy przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Załuski.

5. Wyrażenie opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę rodzaju miejscowości Sobole.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kroczewo, gmina Załuski.

8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Załuski.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

10. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych.

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y Rady Gminy w Załuskach /~/Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|