wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o Sesji

2016-01-21 12:12:35

W dniu 27 stycznia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XX Sesja Rady Gminy

 
 
 
 

Porządek  Sesji:

 • Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Narkomanii przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2015 roku.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2016 Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia na rok 2016 Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia  przebiegu  drogi lokalnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski .

 • Podjęcie uchwały w sprawie przygotowania projektu uchwały o ustaleniu zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie gminy Załuski.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragm. terenu w miejscowości Szczytno, gm. Załuski.

 • Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność gminy Załuski.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku budowy urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej
  z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2016-2020”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Inwestycyjnego realizowanego w ramach Strategii Rozwoju Gminy Załuski na lata 2016-2020”.

 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy na 2016 rok.

 • Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Załuski na rok 2016.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2022.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2016 .

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                      /~/Edward Aleksandrowski

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|