wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o Sesji

2016-04-20 14:19:28

W środę, 27 kwietnia 2016 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej UG odbędzie się XXIII Sesja Rady Gminy Załuski.

 
 
 
 

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji.
 4. Interpelacje i zapytania radnych do Wójta Gminy Załuski.
 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Załuski.
 6. Przyjęcie sprawozdania GOPS z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2015 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad korzystania z obiektów użyteczności publicznej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na lata 2016-2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu w miejscowości Szczytno, gm. Załuski.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 85/XX/2016 z dnia 27 stycznia 2016 w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej, znajdującej się na terenie gminy Załuski.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla podziału statystycznego Województwa Mazowieckiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Załuski.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie sesji.

                                                                                                         Przewodniczący Rady

                                                                                                         Edward Aleksandrowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|