wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Ogłoszenie o Sesji

2016-05-18 08:11:58

XXIV sesja Rady Gminy Załuski odbędzie się 24 maja 2016 roku o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

W trybie art. 20 ust. 3 oraz Art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Zastępcy Wójta Gminy Załuski, Jarosława Stefańskiego zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Załuski, wyznaczając termin posiedzenia na wtorek, 24 maja 2016 roku na  godz. 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad  i stwierdzenie prawomocności.

2.      Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad i stwierdzenie  jego przyjęcia.

3.      Przyjęcie protokołu  z XXIII sesji Rady Gminy Załuski z 27 kwietnia 2016 roku.

4.      Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej z zasobu Agencji Mienia Wojskowego.

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Załuski na lata 2016-2026.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na lata 2016 – 2020

8.      Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                            Przewodniczący Rady Gminy Załuski

                                                                                    Edward Aleksandrowski

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|