wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Ostrzeżenie dotyczące niszczenia dróg, pasa drogowego i znaków …

2018-07-15 14:57:06

Ze względu na skargi użytkowników dróg, apelujemy do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Załuski, o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć istniejących nawierzchni dróg i pasów drogowych, a także zlokalizowanych tam często znaków drogowych. Takie przypadki, niestety, zdarzają się bardzo często.

 
 
 
 

Obserwujemy to na co dzień i będziemy ostro interweniować, by do nich nie dochodziło. Corocznie z budżetu gminy wydatkowane są znaczne środki  na remonty i utrzymanie, a także inwestycje drogowe, które mają służyć wszystkim przez lata.

Ponadto prosimy o uprzątnięcie z pasów drogowych: kamieni, zalegającej w ogromnych ilościach folii i różnewgo rodzaju śmieci pozostałych po sezonie truskawkowym!!!

   Przypominamy też kierującym ciągnikami  i maszynami rolniczymi, że wyjeżdżając z pól nie powinni pozostawiać na drodze grubej warstwy błota. Stwarza to  śmiertelne niebezpieczeństwo dla kierowców, którzy wyjeżdżając zza wzniesienia lub zza zakrętu mogą nie zauważyć zanieczyszczonej drogi i wpaść w poślizg. Mamy świadomość, że warunki pogodowe utrudniają często wykonanie koniecznych prac polowych, jednak apelujemy o uporządkowanie drogi po ich wykonaniu. Nawet zawracanie ciągnikami z maszynami rolniczymi podczas prac polowych nie może być wykonywane na drogach, lecz tylko i wyłącznie na uprawianych gruntach.

Pamiętajmy:

    Zgodnie z kodeksem wykroczeń za zanieczyszczanie drogi, które może powodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienia w ruchu drogowym przewidziana jest kara grzywny do 1500 złotych, kara nagany, jak i nakaz uprzątnięcia drogi. Ponadto taryfikator mandatowy przewiduje mandat karny do 200 złotych za takie wykroczenie.

    W przypadku stwierdzenia takich incydentów dotyczących zajęcia pasa drogowego poprzez np. zaoranie go, czy składowanie na nim obornika, zielska itp.  będziemy  zobowiązywać rolników do dobrowolnego przywrócenia stanu pierwotnego, a jeśli ten na to nie przystanie, do podjęcia przeciwko niemu kroków prawnych. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, wójt jako zarządca drogi (ale także starosta) może wymierzyć wysoką opłatę karną. Niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, przesuwanie lub ukrycie znaków granicznych, np. geodezyjnych, to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 2 lat. Natomiast niszczenie dróg publicznych jest wykroczeniem zagrożonym grzywną do 5 tys. zł.

W związku z narastającą liczbą zgłoszeń o zanieczyszczeniu dróg, zaorywaniu rowów itp. - co świadczy o społecznym braku przyzwolenia na takie zachowania, a także pokazuje na coraz większą świadomość mieszkańców i troskę o nasze wspólne dobro -  apelujemy do osób prowadzących prace na polach o zadbanie o bezpieczeństwo i stan drogi po przeprowadzonych pracach. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|