wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Oświadczenie

2016-03-18 12:37:36

Oświadczenia Wójta Gminy Załuski w sprawie informacji prasowej z dnia 16 marca 2016 zawartej w tygodniku tygodnik Płońszczak pod tytułem "Trwa śledztwo w Gminie Załuski. Prokuratura zabezpieczyła dokumenty"

 
 
 
 

Szanowni Państwo!

Chciałbym wyrazić publicznie swój sprzeciw wobec treści zawartych w w/w artykule. Stwierdzam z całą stanowczością, że w Urzędzie Gminy Załuski nigdy, w czasie, gdy pełniłem urząd Wójta Gminy Załuski, nie dochodziło do bezprawnego niszczenia dokumentów, a tym bardziej nigdy nie dotarła do mnie taka informacja.

Ponadto  w powyższym artykule zostały zawarte treści nieprawdziwe. Z informacji, jakie posiadam, wobec najlepszej wiedzy, jako przełożony pracowników urzędu stwierdzam, że nie jest prawdziwa informacja polegająca na fakcie, iż byli już przesłuchiwani w opisanych sprawach pracownicy Urzędu Gminy Załuski. Ponadto budzi wątpliwości fakt, że prokuratura rejonowa przekazuje dziennikarzowi prasy lokalnej informacje, co do treści zeznań świadków. Z  mojego punktu widzenia, jest to dalece niewłaściwe, choć zaznaczam, iż prokuratura jest ciałem niezależnym i autonomicznym w swoim działaniu. Ocena prawna takiego postępowania nie należy do mnie, dlatego też  zleciłem ją  właściwym podmiotom. Od tych ustaleń uzależniam dalsze postępowanie w tej sprawie, a o decyzjach poinformuję Państwa w terminie późniejszym.

Również zdziwienie budzi fakt, że prokuratura rejonowa w Płońsku, przekazała powyższe treści zeznań prasie, odmawiając jednocześnie udzielenia jakichkolwiek informacji stronie zainteresowanej, czyli Urzędowi Gminy. Jest to DZIAŁANIE  NIEZROZUMIAŁE I NIE ZNAJDUJE UZASADNIENIA. Ponadto uważam, że w WAŻNYM INTERESIE PUBLICZNYM JEST, jeżeli cytowane informacje są prawdziwe, jak najszybsze ustalenie ewentualnych sprawców lub sprawcy, co podkreślam BEZPRAWNEGO NISZCZENIA DOKUMENTÓW.

Jeżeli jednak ostatecznie okaże się, że cytowane zeznania "świadka" są wymyślone i mają charakter zwykłego oszczerstwa, lub sama informacja prasowa jest nieprawdziwa lub jest nadinterpretacją słów prokuratora, czego wykluczyć nie można, deklaruję, że dołożę wszelkich starań, aby osoba odpowiedzialna za wyrządzenie szkód wizerunkowych wobec Urzędu Gminy w Załuskach, a co za tym idzie wobec mojej osoby, jako kierownika Urzędu i Pracowników Urzędu poniosła możliwe dotkliwe konsekwencję swojego działania.

Podkreślam raz jeszcze, choć czyniłem to wielokrotnie. Praca Urzędu w Gminie Załuski przebiega prawidłowo. Nie dochodziło i nie dochodzi do łamania prawa i zasad, jakimi powinni kierować się funkcjonariusze publiczni. Ja i Pracownicy Urzędu jesteśmy spokojni o wyniki dochodzenia, które jak przypomnę toczy się "W SPRAWIE A NIE PRZECIWKO”. Deklaruję również, że w czasie, kiedy będzie to możliwe podejmę wszelkie dopuszczalne prawem działania wobec osób, które pomawiały w toku tego postępowania Urząd Gminy, Pracowników jak i mnie osobiście, lub które celowo składały fałszywe zeznania w celu wyrządzenia szkód wizerunkowych wymierzonych w moja osobę jak i osób przybranych mi do sprawowania urzędu Wójta Gminy Załuski.

Łącząc wyrazy szacunku

Romuald Woźniak

Wójt Gminy Załuski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|