wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie kaczki kwiaty bocian FT2014 Slide stróżewo 2016 nowe.2017 ilovezaluski gostolin gimbus las światełko załuski
 
 
 
 

Drukuj Posiedzenie komisji rewizyjnej

2018-05-14 10:26:09

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875 z poźn. zm.) zwołuję posiedzenie Komisji Rewizyjnej na wtorek, 22 maja na godz.8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

 
 
 
 

Zwołanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej ma na celu wydanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za 2017 rok oraz wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy, Romualdowi Woźniakowi.  Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową - art. 18a ust.3 ustawy o samorządzie gminnym. Ostateczny termin sesji absolutoryjnej upływa z dniem 30 czerwca  2018 r.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym Gminy i opinią RIO.
  3. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2017 rok
  4. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Załuski za 2017 r.

  1. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Załuski za 2017 rok.
  2. Przyjęcie projektu uchwały Rady Gminy Załuski w sprawie udzielenia lub nieudzielenie absolutorium za rok 2017 Wójtowi Gminy Załuski.
  3. Sprawy różne
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Kamil Koprowski

 
 
 
 

iNFORMUJEMY, ŻE KOMISJA WYDAŁA POZYTYWNĄ OPINIĘ W WW. KWESTIACH.

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|