wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
łąka kwiaty gimbus Slide stróżewo 2016 Slideshow-img FT2014 pałac Zdunowo Slideshow-img2 ilovezaluski wójt1 bocian parkkroczewo łąka2017 piknik2017
 
 
 
 

Drukuj Projekt OZE – spotkanie robocze Partnerów

2017-07-17 11:41:45

14 lipca br., w Urzędzie Gminy Załuski odbyło się spotkanie partnerów realizujących projekt OZE (fotowoltaika).

 
 
 
 

Gospodarz spotkania, Wójt Gminy Załuski - Romuald Woźniak, reprezentujący leadera projektu,  przedstawił wójtom, przewodniczącym rad oraz skarbnikom gmin partnerskich dotychczasowy stan realizacji projektu. Powołano również dwa zespoły projektowe. Komitet Monitorujący projekt, w skład którego weszli wójtowie gmin: Gozdowo, Rościszewo, Zawidz Kościelny, Mała Wieś, Kuczbork i Załuski, oraz Zespół Roboczy (wykonawczy), który tworzą skarbnicy w/w gmin oraz pracownicy merytoryczni. Ponadto, aby zapewnić pełną transparentność projektu, Komitet Monitorujący podjął decyzję, by w skład komisji realizującej zamówienie publiczne weszli przedstawiciele wszystkich gmin realizujących projekt.

   Było to pierwsze spotkanie w tym gronie. Wójtowie reprezentujący w projekcie partnerów podkreśli nie tylko społeczne znaczenia wspolnego przedsięwzięcia, ale również wyrazili swoje zadowolenie z dotychczasowej współpracy. Na ręce Wójta Gminy Załuski złożono podziękowanie za dotychczas włożony wysiłek organizacyjny związany z przygotowaniem i realizacją projektu, którego dowodzi  Gmina Załuski. Z zadowoleniem przyjęto również propozycję p. Romualda Woźniaka, dotyczącą kwestii podpisania umowy z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Zgodnie z ustaleniami umowa podpisana będzie w Gminie Załuski w obecności wszystkich przedstawicieli samorządów uczestniczacych w projekcie oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentującego Zarząd. Podpisanie umowy zaplanowano wstępnie na przełom lipca i sierpnia br. Niezależnie jednak od daty podpisania umowy postanowiono, aby procedurę zamówienia publicznego wszcząć najpóźniej do 31 lipca br., co umożliwi przeprowadzenie pierwszych instalacji OZE (piece, fotowoltanika) jeszcze w 2017 r. (październik – grudzień).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|