wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj Punkt rejestracji oświadczeń w Załuskach

2015-02-20 10:50:28

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku oraz komentarz Wójta Gminy Załuski - Romualda Woźniaka

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komentarz Wójta Gminy Załuski – Romualda Woźniaka 

Wójt Gminy Załuski wyraża zdziwienie co do stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku a dotyczące utworzenia punktu rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Urzędzie Gminy Załuski.

Wójt Gminy Załuski w przeprowadzonej rozmowie zadeklarował, że jest w stanie zapewnić i zabezpieczyć umeblowane pomieszczenie biurowe oraz wyposażyć go w sprzęt komputerowy oraz łącze internetowe.

Kwestię zatrudnienia pracownika należy traktować w nierozerwalnej łączności z ustawą o zatrudnianiu pracowników samorządowych. Organem właściwym w przedmiotowej kwestii jest Powiatowy Urząd Pracy. Na zatrudnianie pracownika należy patrzeć w szerszym wymiarze tj. poprzez stwarzanie ludziom młodym szans na zatrudnianie. Ponadto PUP niewątpliwie dysponuje środkami na aktywizację ludzi bezrobotnych (staże, prace interwencyjne, roboty publiczne).

Korzyści osiągnięte w ten sposób to nie tylko zatrudnienie osoby bezrobotnej, ale także stworzenie warunków lokalnym rolnikom i przedsiębiorcom łatwiejszego i efektowniejszego pozyskiwania pracowników z zagranicy.

Wójt Gminy Załuski

/-/ Romuald Woźniak

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|