wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj SPOTKANIE PSL W GMINIE ZAŁUSKI

2009-03-09 13:04:45

W dniu 7 marca 2009 roku w Załuskach odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone działalności samorządu oraz mających się odbyć 7 czerwca br. wyborów do Parlamentu Europejskiego. Organizatorami spotkania był Wójt gminy Załuski, ZG PSL i Klub Radnych PSL.

 
 
 
 
 
 
 
 

Licznie przybyli uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami wyborów do Europarlamentu, które przedstawił pan Aleksander Sopliński - poseł na Sejm RP. Omówił też najważniejsze zmiany w ustawie o KRUS, o sołtysach i o propozycjach ulg podatkowych dla rodzin rolniczych. Apelował do zebranych o udział w wyborach, które są bardzo ważne dla przyszłości mieszkańców wsi, bowiem decyzje zapadają w Brukseli.

 

 
 
 
 

Wśród gości obecny był pan Radosław Rybicki - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego. Omówił pomoc Urzędu Marszałkowskiego kierowaną na rozwój obszarów wiejskich. Stwierdził, że gmina Załuski dobrze przygotowuje wnioski i jest wśród liderów w pozyskiwaniu środków.

Rolę jaką spełnia ODR we współpracy z gminą Załuski oraz o programie Leader opowiedziała pani Grażyna Opolska - Z-ca Dyrektora MODR w Warszawie.

Zagadnienia związane z pracą Samorządu przedstawił Wójt Gminy Załuski pan Romuald Woźniak. Dokonał podsumowania dwóch lat pracy. Przedstawił dane dotyczące inwestycji drogowych, oświatowych, ochrony środowiska oraz inwestycji dla OSP. Podziękował obecnym sołtysom, radnym za wspólną pracę. Namacalne zmiany w gminie Załuski nie były by możliwe bez zgodnej współpracy.

Rolę jaką PSL odgrywa w samorządach gminnych i powiatowych przedstawił pan Jan Kazimierczak - V-ce Prezes Powiatowego Zarządu PSL, zachęcając zwłaszcza członków do aktywnej pracy.

Był też czas na dyskuję, w której mówcy wskazywali na problemy opłacalności produkcji rolnej, o systemie ubezpieczeń społecznych, pracy samorządów i organów państwowych.

Na zakończenie podziękowano panom Aleksandrowi Soplińskiemu i Radosławowi Rybickiemu za wkład pracy na rzecz rozwoju gminy Załuski.

Miłym akcentem na zakończenie było wręczenie przez Wójta gminy Załuski pana Romualda Woźniaka, pana Adama Gorzkowskiego - Przewodniczącego Rady Gminy i pana Aleksandra Soplińskiego - strojów do piłki nożnej zespołowi ze Zdunowa. Tym bardziej był to miły akcent gdyż poseł A. Sopliński jest członkiem Sejmowej Komisji Sportu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|