wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
kaczki jesień2017 motyl2017 liście2017 parkkroczewo Slide stróżewo 2016 gimbus ilovezaluski FT2014 staw2017 motyl2 ptaki2 liść wrzos malina załuski liście2 nowe.2017
 
 
 
 

Drukuj Stacja Uzdatniania Wody w Szczytnie otwarta...

2017-08-21 07:21:17

Piątek, 18 sierpnia 2017 roku zapisze się na stałe w historii Gminy Załuski. Tego dnia bowiem, oprócz innego ważnego wydarzenia, o którym napiszemy w oddzielnym materiale, miało miejsce oficjalne otwarcie otwarcie priorytetowej w ostatnich latach i oczekiwanej przez lokalne społeczeństwo inwestycji, jaką był remont Stacji Uzdatniania Wody w Szczytnie.

 
 
 
 

W symbolicznym aktcie otwarcia - oddania do użytku ukończonego projektu, czyli w przecięciu wstęgi udział wziął honorowy gość uroczystości- Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik. Ponadto w tej jakże ważnej chwili z gospodarzem gm. Załuski- Romualdem Woźniakiem byli też: p. Elżbieta Szymanik - zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, p. Andrzej Pietrasik- szef Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Płońskiego, a także liczne grono Radnych Gminy Załuski oraz wielu zaproszonych gości, którzy nie szczędzili słów uznania i podziwu dla działan lokalnego samorządu.

Informacje dotyczące samej inwestycji:

Istniejąca Stacja Uzdatniania Wody w Szczytnie została wybudowana w 1988r.

Ukończona inwestycja polegająca na rozbudowie i modernizacji stacji uzdatniania wody wraz z budową nowej studni głębinowej, miała na celu poprawę jakości i zwiększenie ilości dostarczanej wody dla połowy terenu Gminy Załuski. W ostatnich latach, czasie w miesiący letnich, występujące duże spadki ciśnienia wody w sieci, powodowały że w części gminy obsługiwanej prze stację Szczytno, miały miejsce całkowite braki wody w kranach mieszkańców. Budowa nowej studni i 2 zbiorników na wodę o łącznej pojemności 343,6m3, pozwoli na wyeliminowanie sytuacji związanych z brakiem wody pitnej dostarczanej do mieszkańców.

Maksymalne wydajności SUW na godzinę i na dobę:

Q max. h =

  109 m3/h 

Q śr. dob =

1100 m3/d

 

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1.922.410,76 zł, z czego 1.894.410,76 zł  to wykonanie robót przez firmę ROSMOSIS – Wawrzyniak Sp. z o.o. Perzyce 46, 63-760 Zduny i 28.000,00 zł nadzór inwestorski sprawowany przez p.Jana Stępkę ul. Smolarnia 1A, 06-500 Mława.

Na realizację przedmiotowej inwestycji uzyskano dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.660.889,87 zł.

Z budżetu Gminy wyasygnowano kwotę 261.520,89 zł.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|