wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Stawki podatkowe na 2014 rok

2014-01-17 12:43:44

Informacja w sprawie stawek podatkowych na 2014 rok w gminie Załuski

 
 
 
 

Na sesji Rady Gminy Załuski w dniu 27 listopada 2013 roku została podjęta Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Załuski w 2014 roku z kwoty 69,28zł za 1 dt ogłoszoną w Komunikacie Prezesa GUS do kwoty 45,OOzł za 1 dt. Uchwała Nr 191/XXX/2013

Stawka podatku leśnego na 2014r. wynosi 37,631zł. za 1ha obliczona na podstawie Komunikatu Prezesa GUS na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna ,która wynosiła 171,05zł./m3 x 0,220 =37,631zł.

Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 95,poz.613 z późno zm.) w przypadku nieuchwalenia stawek podatków lub opłat lokalnych, o których mowa w art.5ust.1 (podatek od nieruchomości), art.10ust.1 (podatek od środków transportowych) oraz art.19 pkt 1 lit. a - d (opłata targowa, opłata od posiadania psów) stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

W związku z powyższym w przypadku:

- podatku od nieruchomości - stawki na 2014 rok pozostają na poziomie stawek z roku poprzedniego uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr 82/XIII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

- podatku od środków transportowych - stawki na 2014 rok pozostają na poziomie stawek poprzedniego roku uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr 80/XIII/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

- opłaty targowej - stawki na 2014 rok pozostają na poziomie stawek obowiązujących w 2013roku uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr 135/XVII1/2008r z dnia 3 grudnia 2008 r.

- opłaty od posiadania psów - stawki na 2014 rok pozostają na poziomie stawek obowiązujących
w 2013 r. uchwalone Uchwałą Rady Gminy Nr 56/XI/2007 z dnia 12 grudnia 2007 r.

Uchwały Rady Gminy są dostępne na stronie internetowej ugzaluski.bip.org.pl w zakładce Uchwały Rady Gminy

Nadmienia się ,że w terminie 14 dni od dnia nabycia lub sprzedaży nieruchomości, zmiany sposobu wykorzystania nieruchomości, zakończenia budowy albo rozpoczęcia użytkowania budynku lub budowli przed ich ostatecznym wykończeniem należy złożyć Wójtowi Gminy jako organowi podatkowemu odpowiednią informację.

Druki Informacji i Deklaracji dostępne na stronie internetowej www.zaluskLpl w zakładce formularze/podatki.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|