wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj Studia podyplomowe

2008-06-24 14:29:27

Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie wychodząc naprzeciw potrzebom gospodarki jest organizatorem Studiów Podyplomowych rozszerzających wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin.

 
 
 
 

Od pięciu lat prowadzone jest kształcenie na Studiach Podyplomowych Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE. Tok studiów umożliwia zaznajomienie się z tematyką i zagadnieniami dotyczącymi pozyskiwania środków z funduszy unijnych. Na finansowanie przedsięwzięć realizowanych przez wszystkie sektory gospodarki. Studia skierowane są nie tylko dla osób fizycznych, które pragną dokonać zmian w swoim zawodowym życiu, ale również dla instytucji państwowych, samorządowych i innych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych

Studia Podyplomowe Opracowywanie i Zarządzanie Projektami UE

VI edycja

Program studiów ukierunkowany jest na przedstawienie studentom możliwości pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na finansowanie różnego typu przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolne, samorządy, instytucje użyteczności publicznej.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy dotyczącej:

integracji europejskiej, prawa i instytucji Unii Europejskiej,

polityki gospodarczej UE systemu funduszy strukturalnych UE

etapów i metod przygotowywania projektów gospodarczych procedur i zasad przygotowywania aplikacji o finansowanie przedsięwzięć z

funduszy strukturalnych UE zmian systemu wsparcia UE w nowej perspektywie finansowania w latach 2007-2013

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:

wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy,

odpis ukończenia studiów wyższych,

jedno zdjęcie,

Zgłoszenia na semestr zimowy w roku akademickim 2008/2009 przyjmowane sądo 30 września 2008 r.

Kadrę dydaktyczną Studiów tworzą pracownicy naukowi Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW, pracownicy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Studia stwarzają możliwość zdobycia wiedzy, która jest niezbędna do skutecznego wykorzystania funduszy UE, jak również prowadzenia działalności doradczej w zakresie przygotowywania i zarządzania projektami gospodarczymi finansowanymi ze środków strukturalnych UE.

Studia prowadzone w systemie zaocznym. Nauka trwa dwa semestry.

Opłata za całość studiów wynosi 4500 zt. Istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach.

Szczegółowe informacje: tel/fax: (022) 59 340 12

e-mail:barbara_gajowiak@sggw.pl

http://ue.ekrol.sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|