wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
FT2014 Rajd2015 Slideshow-img sp kamienica kościół pałac Zdunowo Slide stróżewo 2016 żurawie kaczki
 
 
 
 

Drukuj Szanowni Mieszkańcy !

2017-04-05 11:12:08

W związku z opracowaniem DIAGNOZY STANU do „Programu rewitalizacji dla Gminy Załuski” mam przyjemność poinformować, że 11 i 12 kwietnia 2017 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

 
 
 
 

Celem konsultacji, będących formą partycypacji społecznej, jest poznanie potrzeb oraz oczekiwań wszystkich interesariuszy, jak również wypracowanie spójnych działań
w procesie rewitalizacji gminy. W trakcie konsultacji zorganizowane zostaną warsztaty
i spotkania informujące o procesie rewitalizacji, o jego istocie, celach i zasadach prowadzania działań rewitalizacyjnych.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie spotkania z interesariuszami rewitalizacji w formie warsztatów, których celem jest omówienie i ocena propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy, a także wyrażenie opinii, zgłaszanie propozycji i uwag. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

  • 11 kwietnia 2017 r. w budynku Urzędu Gminy Załuski, Załuski 67,
    w sali posiedzeń (nr 16) w godzinach 9:00-10:30, dedykowane w szczególności przedstawicielom organizacji pozarządowych oraz pracownikom Urzędu Gminy Załuski oraz jego jednostek organizacyjnych,
  • 12 kwietnia 2017 r w budynku Urzędu Gminy Załuski, Załuski 67,
    w sali posiedzeń (nr 16) w godzinach 15:30-17:00, dedykowane w szczególności mieszkańcom i podmiotom gospodarczym.

W trakcie spotkań przeprowadzone zostaną także ankiety oraz wywiady.

Zachęcam do wypełnienia ankiety, dostępnej na stronie www.zaluski.pl oraz zgłaszania propozycji, uwag i opinii z wykorzystaniem formularza ankiety. Wypełnione formularze można dostarczyć:

a)     drogą elektroniczną na adres: u.fraczak@zaluski.pl lub ugzaluski@bip.org.pl

b)     drogą pocztową lub osobiście do Urzędu Gminy w Załuskach, Załuski 67,
09-142 Załuski

 

 

Wójt Gminy Załuski

Romuald Woźniak

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski z programu 500+ w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|Informujemy o możliwości podłączenia do Internetu szerokopasmowego w Gminie Załuski. Więcej informacji Firma RAXEL nr tel. 515 246 836|