Remont zaplanowano na odcinku ok. 15 km, między węzłem Modlin a skrzyżowaniem z drogą wojewódzką (DW) 570 w Przyborowicach (z wyłączeniem węzła Załuski). Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki. Koszt remontu - 20 mln zł.

Zakres prac obejmuje: frezowanie nawierzchni, ułożenie dwóch nowych warstw - wiążącej i ścieralnej, wykonanie oznakowania poziomego, remont chodników, konserwacja odwodnienia oraz wymianę elementów galanterii betonowej.

Jak zapewnia GDDKiA, zakończenie robót powinno nastąpić najpóźniej do końca roku 2017 roku.