wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo rower cynie kwiaty.jesień.2018 aksamitki clemantis kwiaty2018 kwiat2018 dalie ilovezaluski nowe.2017 załuski
 
 
 
 

Drukuj WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA RODZICIELSKIEGO

2016-01-07 14:52:55

Od 1 stycznia 2016 r., obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie

 
 
 
 

Świadczenie rodzicielskie !!!

            Od 1 stycznia 2016 r., obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. 1. 000,00 zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Jakie były uprawnienia  do 31.12.2015 r. ?

Do chwili wejścia w życie znowelizowanej ustawy do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni byli rodzice będący pracownikami, a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.

Kto będzie mógł skorzystać ze świadczenia/Komu będzie przysługiwało świadczenie?

Świadczenie rodzicielskie  przysługuje rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.

Dlatego z tego nowego świadczenia  mogą skorzystać miedzy innymi:

 •  studenci,

 •  osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),

 •  osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

  Skorzystać z niego mogą również rodzice, których dziecko urodziło się przed 1 stycznia 2016 r., a nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie przysługuje od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).

  Ile  wynosi świadczenie?

  Świadczenie wynosi 1.000,00 zł miesięcznie netto.

  Na jakich zasadach przyznawane jest świadczenie?

  Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez :

 • rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka

 • przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci,

 • 67 tygodni – trójki,

 • 69 tygodni – czwórki,

 • a przy piątce i więcej - 71 tygodni. 

  Co  przysługuje osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego?

 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;

 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.

  Ważne:

 • jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 7 lat. W momencie kiedy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny, nie dłużej niż do ukończenia 10. roku życia.

  Kto nie skorzysta ze świadczenia?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;

 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

  Kiedy zgłosić się po świadczenie?

  Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

  Gdzie można składać wnioski o przyznanie świadczenia?

  W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Załuskach w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16.00.

  Ważne dla osób uprawnionych do zasiłku macierzyńskiego:

  Od 1 stycznia 2016 r. minimalna wysokość netto świadczeń z tytułu zasiłku macierzyńskiego nie będzie mogła być niższa niż wysokość świadczenia rodzicielskiego, tj. 1000 zł. miesięcznie.

  Od kiedy obowiązuje nowe świadczenie?

  Nowe świadczenie obowiązuje od 2016 r.

  Kiedy można złożyć wniosek?

  Wniosek  można składać już od 4 stycznia 2016 r. Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie jest określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284).

   

  Uwaga!!!

  Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|