wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
FT2014 Rajd2015 Slideshow-img sp kamienica kościół pałac Zdunowo Slide stróżewo 2016 żurawie kaczki
 
 
 
 

Drukuj Wycinka drzew i krzewów - nowe przepisy od 2017 r.

2017-01-04 09:40:53

Od 1 stycznia 2017 r. właściciele prywatnych posesji mogą bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy, jeżeli nie jest to związane z działalnością gospodarczą. Zmianie uległy również opłaty za zgodę na wycinkę.

 
 
 
 

Najważniejsze zmiana dotyczą :

1)    prywatni właściciele nieruchomości będą mogli bez zezwolenia wyciąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Są jednak warunki np. - usunięcie drzew czy krzewów nie może być związane z prowadzeniem działalności gospodarczej art. 83f  ust. 1 pkt 1-15 ustawy

2)    Obwód drzewa, które może zostać wycięte bez wymogu uzyskania zezwolenia, to takie którego obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platanu klonolistnego. W przypadkach pozostałych gatunków drzew – 50 cm.

3)    Zniesiony został również wymóg uzyskiwania zezwolenia na usunięcie krzewów o powierzchni do 25 m2

Ponadto następuje:

1)    Uchylenie obowiązku uzgadniania decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa w pasie drogowym drogi publicznej w RDŚ,

2)    Ustanowienie kompetencji dla rady gminy do rozszerzenia katalogu wyłączeń obowiązku uzyskiwania zezwolenia poprzez pojęcie stosownej uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego art. 83f ust. 1a ustawy,

3)    Ustanowienie kompetencji dla rady gminy  do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz obniżenia maksymalnej wysokości stawek opłat art. 85 ustawy; Rada Gminy ma prawo również ten katalog rozszerzyć art. 86

4)    Stosowanie środków chemicznych na drogach publicznych art. 87 b

5)    Zmiana sposobu ustalania opłat, wysokość kar art. 85 art. 88 , art. 89

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski z programu 500+ w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|Informujemy o możliwości podłączenia do Internetu szerokopasmowego w Gminie Załuski. Więcej informacji Firma RAXEL nr tel. 515 246 836|