wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo las zima2018 śnieg zima2 zima1 Slide stróżewo 2016 gimbus FT2014 gostolin nowe.2017 światełko załuski kaczki ilovezaluski
 
 
 
 

Drukuj XIX SESJA - OGŁOSZENIE

2012-07-03 13:06:53

 
 
 
 

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 11 lipca 2012 roku o godz. 10:00

w Urzędzie Gminy w Załuskach w sali konferencyjnej odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy, której porządek obejmuje:

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Załuski na lata 2012 – 2027.

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla gminy Załuski na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 112/XVIII/2012 w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gm. Załuski w 2012 roku.

Podjecie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Załuski.

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski na lata 2012– 2022.

Podjęcie uchwały zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Przewodniczący Rady Gminy Załuski
Adam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski z programu 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|