wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo żurawie ilovezaluski kaczki załuski
 
 
 
 

Drukuj XXV SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI

2009-06-17 08:03:27

XXV Sesja Rady Gminy Załuski odbędzie się w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Załuski.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta i Urzędu Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Załuski.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Załuski do realizacji projektu „Północne Mazowsze Małe Przedszkola” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – projekty konkursowe”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 171/XXII/09 z dnia 30 marca w sprawie zatwierdzenia do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach projektu systemowego „Człowiek najlepsza inwestycja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.

Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|