wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 

Drukuj XXVI SESJA RADY GMINY ZAŁUSKI

2009-07-23 15:03:02

XXVI Sesję Rady Gminy Załuski odbędzie się 3 sierpnia  2009 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum i odczytanie porządku dziennego.

3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

4. Interpelacje i zapytania Radnych.

5. Informacja z działalności międzysesyjnej Wójta i Urzędu Gminy.

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zabezpieczenie wkładu własnego na realizację inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności i dostępności do terenów inwestycyjnych oraz poprawa płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w Gminie Załuski poprzez przebudowę dróg gminnych – II etap” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008-2011” .

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Aneksu I do „Gminnego programu poprawy bezpieczeństwa na drogach”.

Podjęcie uchwały w sprawie składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze wdrażającej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie 2007 – 2013 w ramach osi LEADER.
Podjęcie uchwały w sprawie zadań planowanych do realizacji w latach 2010 – 2012 w ramach programów operacyjnych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 177/XXIII/09 z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 42/IX/2007 z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia procedury uchwalania budżetu gminy Załuski oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
Podjęcie uchwaływ sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Załuski
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płońskiego z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Odpowiedzi na interpelacje.
Wolne wnioski.
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady GminyAdam Gorzkowski

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|