wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo ilovezaluski załuski sikorka zima2018 zima2
 
 
 
 
 
 
 
 

Zarządzenie Nr 0050.28.2012

    Wójta Gminy Załuski

    z dnia  03 grudnia 2012  roku

w sprawie: zasad zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Załuski.

Na podstawie art. 6  pkt. 1 i 2  oraz art. 7  ust. 1 pkt. 2  ustawy z  dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, póz. 1591 z 2001 roku z późn . zm.) oraz art. 20 pkt 4  ustawy z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz U Nr 19 z  2007 r  poz . 115 )  -  Wójt  Gminy  Załuski   zarządza  co  następuje ;

                                                                             § 1

       Przyjmuje się zasady zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie gminy Załuski ;

 1. Drogi odśnieżone, po których  kursują autobusy szkolne - 24 godziny od momentu ustania opadów śniegu .                                                                                                      

         2.    Pozostałe drogi odśnieżone – 48 godzin od momentu ustania opadów śniegu .                                               

        3.    Usuwanie   gołoledzi   –   w   wyjątkowych   sytuacjach ;  przy  szkole w  Stróżewie  oraz  drogi o niebezpiecznych podjazdach.

§ 2

                Wykaz dróg przyjętych do zimowego utrzymania stanowi załącznik nr 1 do niniejszego  

        zarządzenia.

                                                                                     § 3

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym     dla aktów prawa miejscowego.

                                                                                                           Wójt  Gminy Załuski

                                                                                                             Romuald  Woźniak

 

                                                         Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.28.2012 z dnia 03.12.2012 r 

                                                                                       Wójta   Gminy  Załuski.                           

                WYKAZ   DRÓG    GMINNYCH   na terenie gm. Załuski   do   odśnieżania .

      Lp.    Nr  drogi                       Nazwa  drogi                                                                                     nawierzchnia

 1. 301201 W      Kamienica Wygoda – Kamienica – Pieścidła                          bitumiczna
 2. 301202 W      Kamienica Wygoda – Kamienica Pieńki                                 bitumiczna
 3. 301203 W      Złotopolice – Lotnisko                                                            bitumiczno/brukowa
 4. 301204 W      Złotopolice – przez wieś                                                          bitumiczna
 5. 301205 W      Złotopolice – Gostolin                                                             bitumiczna
 6. 301206 W      Kroczewo  -  Strubiny                                                              bitumiczna
 7. 301207 W      Kroczewo- Kroczewo Baraki – Smoły                                    żużlowo/gruntowa
 8. 301208 W      Kroczewo – Gostolin                                                               bitumiczna
 9. 301209 W      Kroczewo – Gostolin- Naborówiec-Naborowo                       bitumiczna
 10. 301210 W      Kroczewo-Sobole-Kroczewo Baraki                                       gruntowa
 11. 301211 W      Droga Krajowa Nr 7  -  Sobole                                                bitumiczna
 12. 301212 W      Niepiekła  - Wojny                                                                   bitumiczno/gruntowa
 13. 301213 W      Naborówiec – przez wieś                                                         bitumiczna
 14. 301214 W      Naborówiec – Stare Olszyny                                                   żużlowo/gruntowa
 15. 301215 W      Naborowo – Dłutowo                                                              bitumiczna
 16. 301216 W      Naborowo – Naborowo Parcele                                               brukowo/ bitumiczna
 17. 301217 W      Sadówiec – przez wieś                                                            bitumiczna
 18. 301218 W      Zdunowo – Stare Olszyny                                                       gruntowa
 19. 301219 W      Zdunowo-Stróżewo-Sokal-Smulska                                        bitumiczna
 20. 301220 W      Zdunowo – przez wieś                                                             bitumiczna
 21. 301221 W      Zdunowo – Zdunowo Trzcianna                                             gruntowa
 22. 301222 W       Załuski – Falbogi Wielkie                                                      bitumiczna
 23. 301223 W      Załuski – Smulska                                                                  gruntowa
 24. 301224 W      Załuski- Stróżewo – Nowe Olszyny                                       bitumiczna
 25. 301225 W      Stróżewo – Przyborowice Dolne                                            gruntowa
 26. 301226 W      Droga Krajowa Nr 7 – Michałówek                                       bitumiczna
 27. 301227 W      Karolinowo – Smulska – Koryciska                                       bitumiczna
 28. 301228 W      Karolinowo – Probszczewice                                                 bitumiczna
 29. 301229 W       Słotwin – Poczernin                                                               gruntowa
 30. 301230 W      Szczytno – Szczytniki                                                             bitumiczna
 31. 301231 W      Szczytno – Przyborowice Dolne -Nowe Olszyny                  żwirowo/gruntowa
 32. 301232 W      Szczytno – Poczernin                                                              żwirowa 
 33. 301233 W      Szczytno – Szczytno Zarzeczne                                              bitumiczna
 34. 301234 W      DK  7 -Nowe Wrońska- Stare Wrońska – Krępica                 bitumiczna
 35. 301235 W      Dr.Kr. Nr 7 – Stare Wrońska – Proboszczewice                     bitumiczna
 36. 301236 W      Stare Wrońska – Proboszczewice                                           bitumiczna  

                                                                                               

                                                                 Pozostałe drogi

      1.   Wrońska -   dz nr ew  267 , 292, 296/1               2.  Szczytno -   dz nr ew  356                     

      3.   Smulska  -   dz nr ew  60/1, 61, 107                    4.  Załuski -       dz nr ew  7, 45, 92, 145/2, 179   

      5.   Zdunowo -  dz nr ew 57, 28, 35                          6. Gostolin -    dz nr 314 obr. Zł. 26 obr. Gostolin 

      7.   Złotopolice - dz nr ew  310                                 8.    Falbogi -      dz nr ew  168/1, 169  

     10.  Wojny  -       dz nr ew 112                                  11.  Kamienica -  dz nr ew   167,185,222, 240, 35

     12.  Naborówiec -  dz nr   1, 50                                13.   Szczytniki -  dz nr ew  56

     14.  Wilamy         - dz nr ew 74                                 15.   Stróżewo   -  dz ew nr  36, 204

     16. Nowe Olszyny - dz ew nr 20, 41                        17.   Kroczewo   - dz ew nr  456/2

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

w czwartki od 7:45 do 18:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 14.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest w dni robocze w godzinach 7:45 - 15:45. W czwartki urząd czynny do godz. 18:00|Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pok nr 21, I piętro.|Informujemy Państwa, że od 1 sierpnia 2018 r. można składać wnioski z programów 300+ oraz 500+ w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 106|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od poniedziałku do piątku. w godz. 10:00 - 17:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|