wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
FT2014 Rajd2015 Slideshow-img sp kamienica kościół pałac Zdunowo rajd Slide stróżewo 2016 żurawie kaczki
 
 
 
 

Drukuj ZSO Szczytno- nabór do klas sportowych - szkoła podstawowa...

2017-03-23 11:59:45

Zespół Szkół Ogólnokształcących Szkoła Podstawowa im. J. Wieczorska w Szczytnie ogłasza nabór do klas sportowych - czwartej i szóstej o specjalności: PIŁKA SIATKOWA I UNIHOKEJ.

 
 
 
 
 
 
 
 

Zapraszamy WSZYSTKIE DZIECI  uzdolnione sportowo!!!
Nie jest wymagane wcześniejsze uprawianie proponowanych przez nas dyscyplin!J

Terminarz rekrutacji do klas sportowych na rok szkolny 2017/2018

 • 10 kwietnia – 5 maja 2016 r. do godz. 1500 – składanie wniosków o przyjęcie do klasy sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • 8 – 31 maja 2017 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

Test sprawności obejmuje 3 próby:

  • Skok w dal z miejsca
  • Rzut piłką lekarską 2 i 3 kg w tył
  • Bieg wahadłowy

(więcej informacji znajdziecie Państwo w warunkach rekrutacji)

Test sprawności wykonuje się w stroju i obuwiu sportowym, w godzinach pracy szkoły czyli od poniedziałku do piątku w godz. 800 – 1500 Możliwe ustalenie innego terminu po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu (23)6619605

 • Do 5 czerwca 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej
 • 26 – 28 czerwca 2017 r. – dostarczanie świadectw. Do 30 czerwca 2017 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy sportowej
 • 3 lipca 2017 r. godz. 1500 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w procesie rekrutacji
 • 7 lipca 2017 r. do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica / opiekuna kandydata woli przyjęcia do klasy sportowej
 • 10 lipca 2017 r. godz. 1200 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

Wymagane dokumenty

 • Podanie 
 • Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania konkretnej dyscypliny sportu, które zostało wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza do orzekania                            w sporcie amatorskim dzieci i młodzieży
 • Świadectwo ukończenia klasy trzeciej lub piątej szkoły podstawowej
 • 2 zdjęcia legitymacyjne

Warunki przyjęcia do klasy sportowej

 • posiadanie przez kandydata bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza do orzekania                            w sporcie amatorskim dzieci i młodzieży – zaświadczenie ważne przez 6 miesięcy
 • pisemna zgoda rodziców / opiekunów na uczęszczanie kandydata do oddziału
 • spełnienie wymogów procedury rekrutacyjnej
 • akceptacja przez kandydata oraz jego rodziców statutu i  regulaminów obowiązujących w szkole

Wzory wymaganych dokumentów będą dostępne na stronie internetowej ZSO w Szczytnie ( www.zsoszczytno.szkolnastrona.pl)

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: (23)6619605

Serdecznie zapraszamy!!!

 
 
 
 
 
 
 
 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Czas pracy urzędu:

od pon. do piąt.
od godz. 7.45 do 15.45

 
 
 
 
Nr telefonów centrali głównej:

+48 23 66 19 013
+48 23 66 19 120
+48 23 66 19 107

+48 23 66 19 146
+48 23 66 19 096
+48 23 66 19 289

 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Informujemy Państwa, że od 1 kwietnia 2016 r. można składać wnioski z programu 500+ w pokoju nr 8 w Urzędzie Gminy Załuski. Więcej informacji pod nr tel. 23 661 90 13 wew. 108|Informujemy dzieci i młodzież z terenu gminy Załuski, że czynna jest świetlica środowiskowa w miejscowości Załuski 77 (budynek obok Policji). Zapraszamy od pon. do piąt. w godz. 10:00 - 18:00|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na fecebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski|Urząd Gminy Załuski informuje o zmianie rachunku bankowego, na który należy wpłacać zobowiązania pieniężne z tytułu podatków: Bank Spółdzielczy w Załuskach Nr 60 8241 0009 2001 0000 0390 0023|Informujemy o możliwości podłączenia do Internetu szerokopasmowego w Gminie Załuski. Więcej informacji Firma RAXEL nr tel. 515 246 836|