wybierz język:
 
 
 
 
 
 
 
 
parkkroczewo słońce1 maki motyl2017 ilovezaluski Slideshow-img kwiaty lato motyl2 czereśnie1 kwiaty.jesień.2018 żurawie załuski
 
 
 
 

Drukuj Sesja XXXII

2021-11-24 13:48:19

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz.1372 ) zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Załuski która odbędzie się 30 listopada (wtorek) 2021 r. początek godz.13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Załuskach.

 
 
 
 

Proponowany porządek dzienny :

 1. Otwarcie sesji.
 1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie  porządku dziennego.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXI sesji Rady Gminy.
 3. Interpelacje i zapytania radnych .
 4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącej Rady Gminy .
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Załuski
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok  2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Załuski .
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Załuski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Klubu Dziecięcego Nr 1 w Kroczewie .
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Stróżewie .
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych .
 13. Wolne wnioski i zapytania .
 14. Zamknięcie sesji

Przewodnicząca Rady Gminy

Agnieszka Dąbrowska

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urząd Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski

NIP: 567-14-67-294

Gmina Załuski

NIP: 567-178-34-57

Czas pracy urzędu:

od pon. do środy: od 08:00 do 16:00

w czwartki: od 08:00 do 18:00

w piątki: od 08:00 do 14:00

 
 
 
 
 

© Copyright zaluski.pl

 
 
 
 

Projekt i wykonanie: Avero we współpracy z  Software & Service

 
 
 
 
Wójt Gminy Załuski - Kamil Koprowski przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 16.00 - 18:00 w Urzędzie Gminy Załuski w pokoju nr 21|Urząd Gminy Załuski czynny jest od poniedziałku do środy w godzinach 8:00 - 16:00, w czwartek 8:00 - 18:00 a w piątek 8:00 - 14:00. |Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców gminy Załuski są udzielane w każdy czwartek w godz. 16:00-17:30 w Urzędzie gminy Załuski, pokój nr 17, I piętro.|Zapraszamy na fanpage Urzędu Gminy Załuski na facebooku. Adres: https://facebook.com/ugzaluski Informujemy, że z dniem 16.10.2017 r. zmienił się administrator gminnego facebooka.|