Gmina Załuski
Powróć do: Samorząd Gminny

Biblioteka

Dyrektor - Aleksandra Łuczak

Załuski, ul. Gminna 17, 09-142 Załuski

NIP: 567-181-09-29

REGON: 000936687

tel: 23 661 90 13 wew. 117

e-mail: biblioteka@zaluski.pl

https://zaluski.bibliotekimazowsza.pl/

 

Adres strony internetowej z katalogiem książek:

http://katalog.zaluski.e-bp.eu/