Gmina Załuski
Powróć do: Młodzieżowa Rada

Gminny Dzień Sportu 2024

„Gminny  Dzień  Sportu – aktywni  razem” odbył się  24 maja 2024 r. na boisku sportowym  w Załuskach. Do organizacji imprezy zaangażowani byli pracownicy Urzędu Gminy w Załuskach, nauczyciele wychowania fizycznego ze szkół podstawowych gminy Załuski oraz Młodzieżowa Rada Gminy Załuski, która wyszła z inicjatywą organizacji ww. wydarzenia.  Dzieci i młodzież z kl. IV-VIII z Gminy Załuski  rywalizowały w trzech dyscyplinach tj. piłce nożnej, ringo i sztafecie. Członkowie Młodzieżowej Rady pomagali w wypisywaniu dyplomów, zakupie nagród oraz sędziowaniu w zawodach. Uczestnictwo w Gminnym Dniu Sportu pozwoliło na integrację młodych ludzi, kształtowanie zachowań prozdrowotnych, naukę gry zgodnie z zasadami  Fair Play a także na  nabycie wiary we własne siły i możliwości, nie tylko sportowe.  Na koniec wydarzenia Wójt Gminy Załuski  - Kamil Koprowski oraz Radny Gminy Załuski - Dariusz Zabielewicz  wręczyli dyplomy i nagrody uczestnikom Gminnego Dnia Sportu. 

Zadanie „Gminny Dzień Sportu- aktywni razem” współfinansowano ze środków Samorządu  Województwa Mazowieckiego.