Gmina Załuski
Powróć do: Samorząd Gminny

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Załuskach

Kierownik – Katarzyna Błaszkiewicz

ul. Osiedlowa 11, 09-142 Załuski

Tel/fax: 23 661 97 61

Tel: 23 661 12 50

e-mail: gops-zaluski@wp.pl

https://gopszaluski.bip.org.pl/

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach

Dyrektor - Aleksandra Łuczak

ul. Gminna 17, 09-142 Załuski

Tel: 23 661 90 13 wew. 117

e-mail: biblioteka@zaluski.pl

https://zaluski.bibliotekimazowsza.pl/

 

Gminny Klub Dziecięcy Nr 1 w Kroczewie

Kierownik – Joanna Zawadewicz

p.o. kierownika - Anna Nerć

ul. Poczty Saskiej 6, 09-142 Załuski

Tel: 605 655 239

e-mail: gklubdzieciecy1@gmail.com

https://www.facebook.com/Gminny-Klub-Dzieci%C4%99cy-w-Kroczewie-100384612004142/

Dane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dostępne na stronie Emp@tia pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow