Gmina Załuski
Powróć do: Informator Gminny

Klub Seniora

Klub Seniora

Załuski, ul. Osiedlowa 7

09-142 Załuski

nr tel: 23 661 12 50

e-mail: gops-zaluski@wp.pl

 

Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 - 14:00

 

Data utworzenia placówki: 01.01.2022 r.