Gmina Załuski
Powróć do: OSP

OSP Nowe Wrońska

ZARZĄD OSP NOWE WROŃSKA

Prezes – Dariusz Kujawa
Naczelnik - Kamil Kujawa
Wiceprezes - Wojciech Zimowski
Z-ca naczelnika - Mariusz Ostrowski
Sekretarz – Anna Kujawa
Skarbnik – Andrzej Żakowski
Gospodarz – Marcin Zimowski

KOMISJA REWIZYJNA OSP NOWE WROŃSKA

Piotr Bloch
Adrian Piechna
Waldemar Marciniak