Gmina Załuski
Powróć do: strona główna

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w portalu https://zaluski.pl/ jest: Gmina Załuski, ul. Gminna 17, 09 -142 Załuski (dalej „Administrator”).

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – ugzaluski@zaluski.pl, z którym można się skontaktować w celu uzyskania więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych bądź skorzystania z uprawnienia przewidzianego w RODO.

Przetwarzanie danych osobowych

1.     Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a.     otrzymywania elektronicznego newslettera na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b.     załatwienia sprawy, z jaką się do nas zwracasz na podstawie obowiązku prawnego Administratora bądź zadania realizowanego w interesie publicznym czy w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c oraz e RODO);

c.      realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d.     prowadzenia procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a, c RODO).

2.     Odbiorcami danych mogą być podmioty oferujące na rzecz Administratora usługi konieczne dla prawidłowego funkcjonowania np. podmioty dostarczające oprogramowanie, świadczące usługi hostingowe, prawne.

3.     Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez  Użytkowników, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

Newsletter

1.     Dane osobowe w newsletterze będą przetwarzane przez okres dostępności usługi newslettera lub do momentu wycofania zgody.

2.     Dane podawane są dobrowolnie, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymywanie newslettera.

3.     Subskrybent newslettera w każdym momencie ma możliwość rezygnacji z jego dalszego otrzymywania.

4.     Subskrypcja newslettera jest całkowicie bezpłatna.

Prawa Użytkownika

1.     Osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

a)     dostępu do treści swoich danych osobowych,

b)    sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c)     do wniesienia sprzeciwu,

d)    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

e)     do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

2.     W celu realizacji uprawnień, osoba której dane dotyczą, możne wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres Inspektora ochrony danych: ugzaluski@zaluski.pl.

Pliki Cookies

  1. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się https://2clickportal.pl nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.
  2. Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki, jednakże każda przeglądarka ma swój sposób zmiany ustawień.
  3. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

Pliki do pobrania:

Polityka prywatności
Format: docx, 19.31 kB