Gmina Załuski
Powróć do: Samorząd Gminny

Gminna Rada Seniorów

Gminna Rada Seniorów to organ o charakterze doradczym, a praca w tym gremium ma charakter społeczny. Rada będzie m.in. opiniować budżet Gminy w zakresie polityki senioralnej, programy pomocowe dla osób starszych czy kreować działania integracyjne dla osób starszych.

Uchwałą Nr 1338XVI/20 z dnia 5 czerwca 2020 r., Rada Gminy Załuski powołała Gminną Radę Seniorów Gminy Załuski oraz nadała im statut.

Skład Gminnej Rady Seniorów Gminy Załuski (kadencja 2024 -2028): 

1. Barbara Kozłowska - Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów 

2. Stanisław Kosewski - Wiceprzewodniczący Gminnej Rady Seniorów 

3. Wanda Baryga - Sekretarz Gminnej Rady Seniorów 

4. Eufemia Jaroń 

5. Grażyna Kowalczyk 

6. Danuta Motor

7. Ryszard Niedźwiecki 

8. Stanisława Sarnowska 

9. Grażyna Szumacher